КРИМIНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
( Затверджений Законом від 28.12.60 ( 2000-05 ) ВВР, 1961, N 2. ст.14 )
Стаття 1 - стаття 55
Стаття 56 - стаття 146
Стаття 206 - стаття 263
 
               Глава VI

            ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИ

   Стаття 147. Випуск або реалізація недоброякісної продукції

   Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам
недоброякісної,  тобто  такої, що не відповідає встановленим
стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної
продукції і товарів, здійснені відповідальними за це особами,
вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення
за такі ж порушення, -
   караються  штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних
розмірів заробітної плати з конфіскацією випущеної продукції або
без такої. 
   Ті ж дії, якщо вони вчинені у великих розмірах або завдали
шкоди здоров'ю чи призвели до смерті споживача, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
конфіскацією випущеної продукції.
( Стаття 147 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від  12.01.83, Законами N 3888-12 від 28.01.94, N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 )

   Стаття 147-1. ( Кодекс доповнено статтею 147-1 згідно з
           Указом ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 )
          ( Стаття 147-1 виключена на підставі Закону 
           N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 147-2. Злочинно-недбале використання або зберігання
          сільськогосподарської техніки

   Злочинно-недбале використання  або  зберігання  належних
радгоспам,  колгоспам  та  іншим  державним чи кооперативним
організаціям  тракторів,  автомобілів,  комбайнів  та  інших
сільськогосподарських машин, що призвело до їх псування або
поломки, а так само розукомплектування цих машин, —
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі діяння, що вчинені неодноразово або завдали великої
шкоди, —
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.
( Кодекс доповнено статтею 147-2 згідно з Указом ПВР від 08.01.62
( 52а-05 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 147-3. Злочинно-недбале зберігання зерна та насіння
          олійних культур

   Злочинно-недбале зберігання в колгоспах, радгоспах, інших
державних чи кооперативних підприємствах і організаціях зерна та
насіння олійних культур, що призвело до їх псування, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі  діяння,  що завдали великої шкоди або вчинені
неодноразово, — 
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.
( Кодекс доповнено статтею 147-3 згідно з Указом ПВР N 1434а-12
від 25.08.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР
від 08.02.95 )

   Стаття 148. Заняття забороненими видами підприємницької
         діяльності

   Заняття видами підприємницької діяльності, щодо  яких  є
спеціальна заборона, крім випадків, передбачених цим Кодексом, -
   карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів
заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю строком до трьох  років  та  з
конфіскацією майна чи без такої.
   Ті ж дії, якщо вони завдали істотної шкоди інтересам держави,
інших юридичних або фізичних осіб, а також якщо вони вчинені
особою,  раніше  судимою  за  заняття  забороненими  видами
підприємницької діяльності, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років  з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років та з конфіскацією майна. 
( Стаття 148 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 3085-09 від 16.02.78; N 4571-10 від
12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86, Законом N 3888-12 від 28.01.94 )

   Стаття 148-1. ( Кодекс доповнено статтею 148-1 згідно з
           Указом ПВР N 2444-11 від 27.06.86 )
          ( Стаття 148-1 виключена на підставі Закону 
           N 3889-12 від 28.01.94 )

   Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших
          обов'язкових платежів

   Умисне ухилення  від  сплати  податків,  зборів,  інших
обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства,
установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною
особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
   карається виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або
якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних
цільових фондів коштів у великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років  з
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без
такої, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом
до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою,
раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до
бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих
розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
__________________________
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку,
     збору чи іншого обов'язкового платежу, які в сто  і
     більше разів перевищують установлений законодавством
     неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим
     розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи 
     іншого обов'язкового платежу, які в двісті п'ятдесят
     і більше разів перевищують установлений законодавством
     неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під
     особливо великим розміром коштів слід розуміти суми 
     податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які
     в тисячу і більше разів перевищують установлений 
     законодавством неоподатковуваний мінімум  доходів
     громадян.
( Кодекс доповнено статтею 148-2 згідно з Законом N 2936-12 від
26.01.93, в редакції Законів N 3889-12 від 28.01.94, N 44/97-ВР
від 05.02.97 )

   Стаття 148-3. Порушення порядку заняття підприємницькою
          діяльністю

   Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації
або  без  спеціального  дозволу  (ліцензії), отримання якого
передбачено законодавством, якщо ці дії вчинено протягом року
після  накладення  адміністративного  стягнення  за  такі  ж
порушення, -
   караються штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної
плати з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
( Кодекс доповнено статтею 148-3 згідно з Законом N 3888-12 від
 28.01.94)

   Стаття 148-4. Фіктивне підприємництво

   Фіктивне підприємництво,  тобто  створення  або придбання
суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру
здійснювати статутну діяльність, якщо це завдало матеріальної
шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам
або громадянам, -
   карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних
розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
   Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої
матеріальної шкоди державі, банку, кредитним установам, іншим
юридичним особам або громадянам, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років  з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років, з конфіскацією майна чи без
такої.
 ———————————————————
 Примітка. Відповідно до статей 148-4, 148-5, 148-6, 148-7, 148-8,
      156-2,  156-3  цього  Кодексу  матеріальна  шкода
      вважається великою, якщо вона у п'ятдесят і більше
      разів   перевищує   встановлений  законодавством
      неоподатковуваний мінімум доходів громадян на місяць.

( Кодекс доповнено статтею 148-4 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 79/96-ВР від 
06.03.96 )

   Стаття 148-5. Шахрайство з фінансовими ресурсами

   Надання громадянином  -  підприємцем  або засновником чи
власником суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадовою 
особою суб'єкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої
інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою
одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг 
щодо податків за відсутності ознак розкрадання -
   карається позбавленням  волі на строк до трьох років з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
   Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої
матеріальної шкоди державі чи кредитору, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 148-5 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94 )

   Стаття 148-6. Незаконне збирання з метою використання
          або використання відомостей, що становлять
          комерційну таємницю

   Незаконне збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницьке
шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту
підприємницької діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної
плати.
( Кодекс доповнено статтею 148-6 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94 )

   Стаття 148-7. Розголошення комерційної таємниці

   Умисне розголошення комерційної таємниці  без  згоди  її
власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною
чи службовою діяльністю, якщо воно вчинено з корисливих або інших
особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту
підприємницької діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 148-3 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94 )

   Стаття 148-8. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу
          цінних паперів 

   Випуск (емісія) громадянином або посадовою особою суб'єкта
підприємницької діяльності цінних паперів у формі їх відкритого
розміщення без реєстрації емісії у встановленому порядку -
   карається виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади, чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Внесення громадянином  або  посадовою особою  суб'єкта
підприємницької діяльності в документи,  які  подаються  для
реєстрації  емісії  цінних  паперів,  завідомо  недостовірної
інформації, а так само затвердження таких документів, якщо ці дії
завдали матеріальної шкоди інвестору, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
п'яти років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної
плати.
   Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим
шляхом підроблених недержавних цінних паперів -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
   Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, якщо вони вчинені
повторно або організованою групою, або якщо вони завдали великої
матеріальної шкоди інтересам держави, іншим юридичним особам або
громадянам, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
____________________________
Примітка. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений
     особою, яка раніше вчинила будь-який  із  злочинів,
     передбачених частинами 3 і 4 статті 148-8 або статтею 79
     цього Кодексу.

( Кодекс доповнено статтею 148-8 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94, із змінами, внесеними згідно з Законом N 79/96-ВР від
06.03.96 )

   Стаття 149. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними

   Виготовлення або зберігання з метою продажу самогону чи інших
міцних спиртних напоїв домашнього вироблення або виготовлення з
цією метою апаратів для їх вироблення, а так само торгівля
зазначеними спиртними напоями чи апаратами — 
   караються позбавленням волі на строк від одного року до
трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними
роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без
такої, або штрафом від п'яти до десяти мінімальних розмірів
заробітної плати. 
( Стаття 149 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 343а-05 ); N 2047-08 від 18.09.73; N 704-11 від
01.08.85; N 4135-11 від 12.06.87, Законами N 1255-12 від 25.06.91;
N 2547-12 від 07.07.92, N 3888-12 від 28.01.94 )

   Стаття 150. ( Стаття 150 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 151. ( Стаття 151 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 152. ( Стаття 152 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )


   Стаття 153. Підробка знаків поштової оплати
         і проїзних квитків

   Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо
підроблених знаків  поштової  оплати,  маркованої  продукції,
міжнародних  відповідних  купонів,  посвідчень  особи  для
міжнародного поштового обміну, відбитків  маркірувальних  або
друкарських машин, а також  квитків  залізничного,  водного,
повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних і на
провіз вантажів документів —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк.
( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 386/96-ВР від 01.10.96 )

   Стаття 153-1. Незаконне виготовлення, підробка, використання
          або збут незаконно виготовлених і одержаних чи
          підроблених марок акцизного збору

   Незаконне виготовлення, підробка, використання  або  збут
незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного
збору -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з конфіскацією майна або штрафом від  трьохсот  до  тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 153-1 згідно із Законом N 323/96-ВР
від 12.07.96 )

   Стаття 153-2. Незаконне виготовлення, підробка, використання
          або збут незаконно виготовлених і одержаних чи
          підроблених контрольних марок для маркування
          упаковок примірників аудіовізуальних
          творів та фонограм

   Незаконне виготовлення, підробка, використання  або  збут
незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних
марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів
та фонограм -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з  конфіскацією  майна  або штрафом від трьохсот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  з  конфіскацією
майна.
( Кодекс доповнено статтею 153-2 згідно із Законом N 1587-III
( 1587-14 ) від 23.03.2000 )


   Стаття 154. Спекуляція

   Спекуляція, тобто скуповування товарів або інших предметів,
на які встановлено державні роздрібні ціни, в підприємствах
(організаціях) торгівлі, а так само інших підприємствах, що
здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, та їх
перепродаж з метою наживи, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років  з
конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк
до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Спекуляція, вчинена неодноразово, або у великих розмірах, або
за попереднім зговором групою осіб, а так само посадовою особою
або іншим працівником торгівлі чи іншого підприємства, що здійснює
реалізацію товарів або інших предметів населенню, з використанням
свого службового стану, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до восьмисот
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Спекуляція в особливо великих розмірах або вчинена особою,
раніше судимою за спекуляцію, чи організованою групою, —
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна.
 ———————————————————
 Примітка. Частина 1 цієї статті застосовується в тих випадках,
      коли розмір наживи становить понад триста карбованців
      до двох тисяч карбованців. Під спекуляцією у великих
      розмірах слід розуміти спекуляцію, розмір наживи від
      якої становить понад дві тисячі карбованців до десяти
      тисяч карбованців, а під спекуляцією в особливо великих
      розмірах — понад десять тисяч карбованців.
( Стаття 154 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); 10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від
12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86; N 8918-11 від 07.03.90, Законами
N 1255-12 від 25.06.91; N 2547-12 від 07.07.92, N 41/95-ВР від
08.02.95 )

  Стаття 154-1. ( Кодекс доповнено статтею 154-1 згідно з Указом
          ПВР від 16.05.63 ( 360а-06 )
         ( Стаття виключена на підставі Указу ПВР 
          N 2547-12 від 07.07.92 )

  Стаття 154-2. ( Кодекс доповнено статтею 154-2 згідно з
          Указом ПВР N 2984-07 від 25.08.70 )
         ( Стаття виключена на підставі Указу ПВР 
          N 1593-09 від 22.12.76 )

   Стаття 155. Обман покупців

   Обмірювання, обважування, перевищення встановлених роздрібних
цін або інший обман покупців у торговельних підприємствах чи
підприємствах громадського харчування —
   караються виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням  права  займати  певні  посади  в  торговельних
підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк до
трьох років, або штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий же злочин чи злочин, передбачений статтею 155-1 цього
Кодексу, —
   караються позбавленням волі на строк до шести років  з
конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в
торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування
на строк до п'яти років.
( Стаття 155 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1879-08
від 03.07.73, N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 155-1. Обман замовників

   Перевищення встановлених  цін  і  тарифів на побутові і
комунальні послуги, що надаються населенню, обрахування або інший
обман  замовників  у  підприємствах побутового обслуговування
населення і комунального господарства —
   караються виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади в підприємствах побутового
обслуговування населення і комунального господарства на строк до
трьох років, або штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти 
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб,
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий  же злочин чи злочин, передбачений статтею 155 цього
Кодексу, —
   караються позбавленням  волі на строк до шести років з
конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в
підприємствах побутового обслуговування населення і комунального
господарства на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 155-1 згідно з Указом ПВР N 1879-08 від
03.07.73; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від
12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 155-2. Одержання незаконної винагороди від громадян
          за виконання робіт, зв'язаних з
          обслуговуванням населення

   Одержання працівником підприємства, установи або організації,
який не є посадовою особою, шляхом вимагательства незаконної
винагороди від громадянина за виконання роботи або надання послуги
у  сфері  торгівлі,  громадського  харчування,  побутового,
комунального, медичного, транспортного або іншого обслуговування
населення,  що  входять  в коло службових обов'язків такого
працівника, —
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, вчинені неодноразово або у великих розмірах, —
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 155-2 згідно з Указом ПВР N 2510-10
від 24.09.81, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР
від 08.02.95 )

   Стаття 155-3. Порушення правил торгівлі

   Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень
підприємств  (організацій)  державної  торгівлі  (громадського
харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої
кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час
транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені
посадовою особою підприємства (організації) з використанням свого
службового стану, —
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням
права займати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до двох років.
   Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень
підприємств  (організацій)  державної  торгівлі  (громадського
харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої
кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час
транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені за
попереднім зговором групою осіб чи у великих розмірах, —
   караються позбавленням  волі на строк до трьох років з
конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк
до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від
трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати, з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років.
   Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень
підприємств  (організацій)  державної  торгівлі  (громадського
харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої
кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час
транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені в
особливо великих розмірах або особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, —
   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна, з позбавленням права займати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
 ———————————————————
 Примітка. Великим  розміром  продажу і приховування товарів,
      передбаченим цією статтею, слід вважати продаж  і
      приховування продуктів харчування на суму не менше
      п'ятисот карбованців, інших товарів — на суму не менше
      п'яти тисяч карбованців, а особливо великим розміром —
      на суму не менше двадцяти тисяч карбованців.
( Кодекс доповнено статтею 155-3 згідно з Указом ПВР N 2510-10
від 24.09.81; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 1432-11 від 10.12.85; N 7445-11 від 27.04.89; N
8918-11 від 07.03.90, Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 41/95-ВР
від 08.02.95 )

   Стаття 155-4. ( Кодекс доповнено статтею 155-4 згідно з
           Указом ПВР N 5838-10 від 20.09.83 )
          ( Стаття 155-4 виключена на підставі Закону 
           N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 155-5. Штучне підвищення і підтримання високих цін
          на товари народного споживання
          та послуги населенню

   Примушування особи до штучного підвищення чи підтримання
високих цін на товари або послуги населенню шляхом насильства,
завдання шкоди або погрози їх застосування —
   караються позбавленням волі на строк до двох  років  з
конфіскацією майна чи без такої або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж  дії,  вчинені особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, або організованою групою, —
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до восьмисот
мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 155-5 згідно з Законом N 1255-12 від
25.06.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 155-6. Незаконна торговельна діяльність

   Незаконна торговельна  діяльність,  тобто здійснення угод
купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням  від
реєстрації  в  установленому  порядку  з  метою  одержання
неконтрольованого державою прибутку, якщо ці дії вчинені протягом
року після накладення адміністративного стягнення за порушення
порядку заняття підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Незаконна торговельна діяльність, вчинена  за  попереднім
зговором  групою осіб, або з одержанням прибутку у великих
розмірах, —
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією майна чи без такої або штрафом від трьохсот до
восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Дії, передбачені частиною першою  цієї  статті,  вчинені
організованою групою, або особою, раніше судимою за незаконну
торговельну діяльність чи спекуляцію, або з одержанням прибутку в
особливо великих розмірах, —
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна або штрафом  від  чотирьохсот  до
дев'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.
 ———————————————————
 Примітка. Великим розміром неконтрольованого державою прибутку,
      передбаченим цією статтею, слід вважати прибуток на
      суму  не  менше  семи  з  половиною  встановлених
      законодавством України мінімальних розмірів заробітної
      плати, а особливо великим розміром — на суму не менше
      сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 155-6 згідно з Законом N 1255-12 від
25.06.91, із змінами, внесеними згідно з Законами N 2547-12 від
07.07.92, N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 155-7. Зговір про фіксування цін

   Зговір про  встановлення  (підтримання)  монопольних  цін
(тарифів), скидок, надбавок, націнок з метою усунення конкуренції
між суб'єктами підприємницької діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом  до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією майна чи без такої.
   Насильство, завдання шкоди чи погроза ними з метою штучної
зміни або штучного фіксування цін -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією майна чи без такої.
   Дії, передбачені частиною другою  цієї  статті,  вчинені
організованою групою або особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років з
конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 155-7 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94 )

   Стаття 155-8. Протидія законній підприємницькій діяльності

   Протидія законній   підприємницькій  діяльності,  тобто
протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю
чи обмежити її, укласти яку-небудь угоду, виконання якої може
обмежити законні права чи  інтереси  того,  хто  займається
підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над
потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їх
майна при відсутності ознак вимагательства, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.
   Ті самі дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором
групою осіб, або з погрозою вбивства чи нанесення тяжких тілесних
ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для
життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
   караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти
років з конфіскацією майна чи без такої.
   Протидія законній  підприємницькій  діяльності,  вчинена
організованою групою, або особливо небезпечним рецидивістом, або
посадовою особою з використанням посадового  становища,  або
поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або
така, що завдала великої шкоди  чи  спричинила  інші тяжкі
наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 155-8 згідно з Законом N 530/96-ВР
від 20.11.96 )

   Стаття 155-9.  Порушення встановленого порядку промислової
           переробки або знищення конфіскованих спирту,
           алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

   Умисне порушення встановленого порядку промислової переробки
або знищення конфіскованого спирту етилового, коньячного  чи
плодового  або  знищення конфіскованих алкогольних напоїв чи
тютюнових виробів, вчинене протягом  року  після  накладення
адміністративного стягнення за таке ж порушення, -

   карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або
без такого.

   Ті ж дії, вчинені особою, раніше  судимою  за  злочин,
передбачений цією статтею, або організованою групою, або у великих
розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від одного до трьох
років або штрафом від однієї до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, з
конфіскацією майна або без такої.
( Кодекс доповнено статтею 155-9 згідно із Законом N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 )


   Стаття 156. ( Стаття 156 виключена на підставі Закону 
          N 3888-12 від 28.01.94 )

   Стаття 156-1. ( Кодекс доповнено статтею 156-1 згідно з
           Указом ПВР N 1527-08 від 29.03.73 )
          ( Стаття 156-1 виключена на підставі Закону 
           N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 156-2. Приховування банкрутства

   Умисне приховування громадянином - засновником чи власником
суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадовою особою
суб'єкта підприємницької діяльності своєї стійкої  фінансової
неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це
завдало великої матеріальної шкоди кредитору, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю строком до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 156-2 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94 )

   Стаття 156-3. Фіктивне банкрутство

   Завідомо неправдива заява громадянина  -  засновника  чи
власника суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадової
особи  суб'єкта  підприємницької  діяльності  про  фінансову
неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань
перед бюджетом -
   карається штрафом  від  трьохсот до п'ятисот мінімальних
розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
   Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди
кредиторам або державі, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років  з
конфіскацією майна чи без такої.
( Кодекс доповнено статтею 156-3 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94 )

   Стаття 156-4. Доведення до банкрутства

   Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів,
іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб
вчинення власником або посадовою особою суб'єкта підприємницької
діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності
суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної
шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом
правам та інтересам кредиторів, -
   карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років.
   Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -
   караються позбавленням волі на  строк  до  5  років  з
конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 156-4 згідно із Законом N 2343-XII
( 2343-12 ) від 14.05.92 - в редакції Закону N 784-XIV ( 784-14 )
від 30.06.99 )

   Стаття 157. Порушення ветеринарних правил

   Порушення ветеринарних  правил,  що  спричинило поширення
епізоотії або інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 157 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83; Законом N 4045-12 від 25.02.94 )

   Стаття 158. Порушення правил по боротьбі з хворобами і
         шкідниками рослин

   Порушення правил, встановлених з метою боротьби з хворобами і
шкідниками рослин, що спричинило тяжкі наслідки, —
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 158 із змінами, внесеними згідно з Законом N 4044-12
від 25.02.94 )

   Стаття 159. Потрава посівів і пошкодження насаджень

   Умисна  потрава  посівів  або  умисне  пошкодження,
плодово-ягідних та інших насаджень, що завдали великої шкоди
державному, колгоспному чи іншому громадському господарству, —
   караються виправними роботами на строк до двох років або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
( Стаття 159 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від
06.03.96 )

   Стаття 160. Незаконна порубка лісу

   Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах першої групи,
що виконують захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції,
в лісах заповідників, національних і природних парків, заповідних
лісових ділянках, лісах, що мають наукове або історичне значення,
природних пам'ятках, лісопарках, якщо шкода перевищує двісті
п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати, а в інших лісах,
що належать до першої групи, — триста мінімальних розмірів
заробітної плати за таксою, встановленою для обчислення розміру
стягнень за шкоду, заподіяну незаконною порубкою і пошкодженням
дерев і чагарників, або незаконна порубка дерев і чагарників в
інших лісах, якщо шкода перевищує триста п'ятдесят мінімальних
розмірів заробітної плати за тією ж таксою, а також порубка дерев
і чагарників у зазначених лісах, що потягла за собою заподіяння
шкоди в меншому розмірі, але вчинена повторно, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів  заробітної  плати,  з
конфіскацією незаконно добутого.
   Незаконна порубка дерев і чагарників у будь-яких лісах,
вчинювана  систематично,  або  така, що вчинена вперше, але
спричинила велику шкоду, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк від одного року до двох років, або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати, а при корисливій заінтересованості — штрафом
від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати,
з конфіскацією незаконно добутого.
( Стаття 160 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

   Стаття 161. Незаконне полювання

   Полювання в заборонений час або в недозволених місцях, або
забороненими знаряддями і способами, якщо за такі ж дії протягом
року було застосовано адміністративне стягнення, —
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом  від  тридцяти  до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати, з конфіскацією всього добутого і  знарядь
полювання.
   Ті самі дії, що завдали значної шкоди або вчинені особою,
яка раніше була засуджена за незаконне полювання, а так само
полювання на звірів і птахів, полювати на яких заборонено, або
полювання на  території  державного  заповідника  або  інших
територіях  та  об'єктах  природно-заповідного  фонду  чи  з
застосуванням автомототранспортних засобів —
   караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до
двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією
всього добутого і знарядь полювання.
( Стаття 161 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1879-08
від 03.07.73, N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від
08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

   Стаття 162. Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим
         водним добувним промислом

   Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним
промислом без належного дозволу, чи в заборонений час, або в
недозволених місцях, чи забороненими способами та знаряддями
лову -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією
всього добутого, знарядь лову та  плавучих  засобів  з  їх
приналежностями або без конфіскації.
   Те саме діяння,  вчинене  на  територіях  та  об'єктах
природно-заповідного фонду, або якщо воно завдало значної шкоди,
або вчинюване систематично, чи особою,  раніше  судимою  за
незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним
промислом, —
   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією майна
або  без  конфіскації та з обов'язковою конфіскацією всього
добутого, знарядь лову та плавучих засобів з їх приналежностями.
( Стаття 162 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

   Стаття 162-1. Незаконне видобування корисних копалин

   Незаконне, тобто з порушенням установленого законом порядку,
видобування   громадянами   корисних   копалин,   крім
загальнопоширених, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією
незаконно добутого і знарядь видобування.
   Ті  самі  дії,  вчинені  на  територіях  та  об'єктах
природно-заповідного фонду, або якщо вони завдали великої шкоди
державі, або вчинені повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, а так само організація посадовою  особою  видобування
корисних копалин з порушенням установленого законом порядку —
   караються позбавленням  волі на строк до п'яти років з
конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
( Кодекс доповнено статтею 162-1 згідно з Законом N 2703-12 від
16.10.92, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР від
08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

   Стаття 163. Проведення вибухових робіт з порушенням правил
         охорони рибних запасів

   Проведення вибухових  робіт  з  порушенням  правил,  що
встановлені з метою охорони рибних запасів, —
   карається виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом  від  тридцяти  до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
( Стаття 163 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР
від 08.02.95 )

   Стаття 163-1. Порушення законодавства про континентальний
          шельф України

   Будівництво споруд та інших установок на континентальному
шельфі України, а також створення навколо них зон безпеки, без
належного на те дозволу; незабезпечення охорони споруд та інших
установок на  континентальному  шельфі  України,  підтримання
постійних засобів попередження про їх наявність і ліквідацію
споруд і установок, експлуатація яких остаточно припинена, а також
невжиття в зоні безпеки заходів для захисту живих ресурсів моря
від шкідливих відходів —
   караються позбавленням волі на строк до одного року з штрафом
від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати
чи без такого, або штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних
розмірів заробітної плати.
   Дослідження, розвідування, розробка природних багатств та
інші роботи на континентальному шельфі України, які провадяться
іноземними громадянами, коли це не передбачено договором між
Україною і заінтересованою іноземною державою або спеціальним
дозволом, виданим компетентними властями України, —
   караються позбавленням волі на строк до одного року з
конфіскацією судна,  всіх  знарядь  та  інструментів,  якими
користувався порушник, а також всього незаконно добутого і з
штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної
плати чи без такого, або штрафом від трьохсот до восьмисот
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією судна, всіх
знарядь та інструментів, якими користувався порушник, а також
всього незаконно добутого.
( Кодекс доповнено статтею 163-1 згідно з Указом ПВР N 3130-08
від 14.10.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР від
08.02.95 )         Глава VII. ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ

  ( Глава VII в редакції Закону N 282/95-ВР від 11.07.95 ) 

    Стаття 164. Визначення понять, що вживаються у
          статтях цієї глави

   Під посадовими особами розуміються особи, які постійно чи
тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають
постійно чи тимчасово на підприємствах,  в  установах  чи
організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з
виконанням      організаційно-розпорядчих        або
адміністративно-господарських обов'язків, або виконують  такі
обов'язки за спеціальним повноваженням.
   Під посадовими особами, які займають відповідальне становище,
розуміються особи, зазначені у частині 1 цієї статті, посади яких
згідно з статтею 25 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 )  віднесені до третьої, четвертої, п'ятої, шостої
категорій, а також судді, прокурори і слідчі. Під посадовими
особами, які займають  особливо  відповідальне  становище,
розуміються особи, зазначені у частині 1 статті 9 Закону України
"Про державну службу", та особи, посади яких згідно з статтею 25
цього ж Закону віднесені до першої і другої категорій.
   Істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних
збитків, вважається така шкода, яка в п'ять і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими
наслідками за тієї ж умови вважається шкода, яка в двадцять п'ять
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум  доходів
громадян.
   Великим розміром хабара вважається такий, що в 2,5 і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів  громадян,
особливо великим - такий, що в 7,5 і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
   Повторним у статтях 168-170 визнається злочин, вчинений
особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених
цими статтями.
   Вимагательством хабара визнається вимога посадовою особою
хабара під загрозою вчинення або невчинення, з використанням влади
чи посадового становища, дій, які можуть завдати шкоди правам чи
законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення
посадовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і  законних
інтересів.
( Стаття 164 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 3888-12 від 28.01.94, N 282/95-ВР від
11.07.95 )

    Стаття 165. Зловживання владою або посадовим становищем

   Зловживання владою або посадовим становищем, тобто умисне, з
корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або  в
інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади чи
посадового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало
істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним
законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років.

   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
п'яти років.
( Стаття 165 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )

    Стаття 166. Перевищення влади або посадових повноважень

   Перевищення влади або посадових повноважень, тобто умисне
вчинення посадовою особою дій, які явно виходять за межі наданих
їй законом прав і повноважень, якщо воно завдало істотної шкоди
державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам
та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років.

   Перевищення влади або посадових повноважень, якщо  воно
супроводжувалось насильством, застосуванням зброї або болісними і
такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з позбавленням права займати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років.

   Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони
спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з позбавленням права займати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років.
( Стаття 166 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )

    Стаття 167. Халатність

   Халатність, тобто невиконання або  неналежне  виконання
посадовою особою своїх службових обов'язків через недбале чи
несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним
чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та
інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'яти
до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років і штрафом від п'ятнадцяти до
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
без такого.
( Стаття 167 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 282/95-ВР від
11.07.95 )

    Стаття 168. Одержання хабара

   Одержання посадовою особою в будь-якому вигляді хабара за
виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара,
будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи посадового
становища -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.
   Одержання хабара у великому розмірі, або посадовою особою,
яка займає відповідальне становище, або за попереднім зговором
групою осіб, або  повторно, або  поєднане з вимагательством
хабара, - 
   карається позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять
років.
   Одержання хабара в особливо великому розмірі або посадовою
особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
   карається позбавленням волі на строк від  десяти  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять
років.
( Стаття 168 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 2444-11 від 27.06.86; Законами N 2175-12
від 06.03.92; N 2468 від 17.06.92; N 2547-12 від 07.07.92, N
282/95-ВР від 11.07.95 )

    Стаття 169. Посередництво в хабарництві

   Посередництво в хабарництві -
   карається позбавленням волі на строк від двох до восьми
років.
   Посередництво в хабарництві, вчинене повторно, або особою,
яка раніше судилася за хабарництво, або з використанням свого
посадового становища, -
   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна.
( Стаття 169 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); від 10.09.62 ( 461а-06 ), Законами N 2175-12
від 06.03.92, N 282/95-ВР від 11.07.95 )

    Стаття 170. Дача хабара

   Дача хабара -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.
   Дача хабара, вчинена повторно, -
   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
   Особа, яка дала хабар, у тому числі і валютними цінностями,
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо відносно неї
мало місце вимагательство хабара або якщо після дачі хабара вона
добровільно заявила про це до порушення кримінальної справи щодо
неї.
( Стаття 170 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 282/95-ВР
від 11.07.95 )

    Стаття 171. Провокація хабара

   Провокація хабара, тобто свідоме створення посадовою особою
обстановки і умов, що зумовлюють пропонування або одержання
хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років.
( Стаття 171 в редакції Закону N 282/95-ВР від 11.07.95 )

    Стаття 172. Посадовий підлог

   Посадовий підлог, тобто внесення посадовою  особою  до
офіційних документів завідомо неправдивих  відомостей,  інша
підробка документів, а також складання і  видача  завідомо
неправдивих документів, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років.
( Стаття 172 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )


              Глава VIII

           ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

   Стаття 173. Завідомо незаконний арешт, затримання або привід

   Завідомо незаконний арешт —
   карається позбавленням волі на строк до одного року.
   Завідомо незаконне затримання або незаконний привід —
   карається виправними роботами на строк до одного року.

   Стаття 174. Притягнення завідомо невинного до кримінальної
         відповідальності

   Притягнення завідомо   невинного   до   кримінальної
відповідальності особою, яка провадить дізнання, слідчим або
прокурором  з  корисливих  мотивів  чи  іншої  особистої
заінтересованості —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо
небезпечного державного злочину або такого іншого тяжкого злочину,
за який згідно з законом може бути призначено покарання у вигляді
позбавлення волі строком на вісім років і більше чи довічного
позбавлення волі, або поєднане з штучним створенням доказів
обвинувачення, —
   карається позбавленням волі на строк до восьми років.
( Стаття 174 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 175. Примушення давати показання

   Примушення давати показання при допиті шляхом незаконних дій
з боку особи, яка провадить дізнання або попереднє слідство,—
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   Те саме діяння, поєднане з застосуванням насильства або із
знущанням з особи, яку допитують, —
   карається позбавленням волі на строк від двох до восьми
років.

   Стаття 176. Винесення суддями завідомо неправосудного вироку,
         рішення, ухвали або постанови

   Винесення суддями з корисливих мотивів або іншої особистої
заінтересованості завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали
або постанови —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до восьми років.

   Стаття 176-1. Втручання у вирішення судових справ

   Вплив у будь-якій формі на суддів з метою перешкодити
всебічному, повному і об'єктивному розглядові конкретної справи
або добитися винесення незаконного судового рішення —
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від  двохсот  до  чотирьохсот  мінімальних  розмірів
заробітної плати.
   Ті ж дії, вчинені з використанням службового стану, —
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного року до двох років.
( Кодекс доповнено статтею 176-1 згідно з Указом ПВР N 9166-11 від
04.05.90, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР від
08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 176-2. Погроза щодо судді 

   Погроза вбивством, насильством чи знищенням майна  щодо
судді, а так само щодо його близьких родичів, у зв'язку із
здійсненням суддею правосуддя —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного до двох років.
( Кодекс доповнено статтею 176-2 згідно з Указом ПВР N 9166-11 від
04.05.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 388/96-ВР від
02.10.96 )

   Стаття 176-3. Образа судді 

   Образа судді у зв'язку з його діяльністю  по  здійсненню
правосуддя —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 176-3 згідно з Указом ПВР N 9166-11 від
04.05.90, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР від
08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 176-4. Невиконання судового рішення

   Умисне невиконання посадовою особою рішення, вироку, ухвали
чи постанови суду або перешкодження їх виконанню —
   карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних
розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 176-4 згідно з Указом ПВР N 9166-11 від
04.05.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 176-5. ( Статтю 176-5 виключено на підставі Закону 
          N 388/96-ВР від 02.10.96 ) Образа прокурора 
          або слідчого

   Образа прокурора або слідчого у зв'язку з їх службовою
діяльністю —
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 176-5 згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 177. Завідомо неправдивий донос

   Завідомо неправдивий донос суду, прокурору, слідчому або
органу дізнання про вчинення злочину —
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.
   Ті ж дії, поєднані з обвинуваченням в особливо небезпечному
державному чи іншому тяжкому злочині або з штучним створенням
доказів обвинувачення, а так само вчинені з корисливою метою, —
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
( Стаття 177 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83 )

   Стаття 178. Завідомо неправдиве показання

   Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого  або
завідомо  неправдивий висновок експерта, дані при проведенні
дізнання, попереднього слідства або в суді, а також завідомо
неправильний переклад, зроблений перекладачем в тих же випадках,—
   караються позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той же строк.
   Ті ж дії, поєднані з обвинуваченням в особливо небезпечному
державному чи іншому тяжкому злочині або з штучним створенням
доказів обвинувачення, а так само вчинені з корисливою метою, —
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 178 із змінами, внесеними згідно з Указом  ПВР 
N 4571-10 від 12.01.83 )

   Стаття 179. Відмова свідка від дачі показань або експерта
         чи перекладача від виконання покладених на них
         обов'язків

   Відмова свідка від дачі показань або відмова експерта чи
перекладача без поважних причин від виконання покладених на них
обов'язків у суді або при провадженні попереднього слідства чи
дізнання —
   карається виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
( Стаття 179 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 9166-11 від 04.05.90, Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 180. Перешкодження явці свідка, потерпілого, експерта,
         примушування їх до відмови від дачі показань
         чи висновку, підкуп цих осіб або погроза помстою
         за раніше дані показання чи висновок

   Перешкодження явці свідка, потерпілого, експерта до суду,
органів попереднього слідства чи дізнання, примушування їх до
відмови від дачі показань чи висновку,  до  дачі  завідомо
неправдивих  показань  чи висновку шляхом погрози вбивством,
насильством, знищенням майна цих осіб чи їхніх близьких родичів
або розголошення відомостей, що їх ганьблять, підкуп свідка,
потерпілого чи експерта з тією ж метою, а так само погроза вчинити
зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок —
   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Стаття 180 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 9166-11 від 04.05.90 )

   Стаття 181. Розголошення даних попереднього слідства або
         дізнання

   Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, що
провадила дізнання, даних попереднього слідства або дізнання —
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 181 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )


   Стаття 181-1. Невжиття заходів безпеки щодо осіб,
          взятих під захист

   Неприйняття рішення,  несвоєчасне прийняття або прийняття
недостатньо  обгрунтованих  рішень,  а  так  само  невжиття,
несвоєчасне вжиття або невжиття достатніх заходів для безпеки
працівників суду, правоохоронних органів або осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких
родичів  посадовою особою органу, на який покладено функції
забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили
тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 181-1 згідно із Законом N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 ) 

   Стаття 181-2. Розголошення відомостей про заходи безпеки
          щодо осіб, взятих під захист

   Розголошення відомостей  про заходи безпеки особою, якою
прийнято рішення про ці заходи, або особою, яка їх здійснює, а так
само розголошення таких відомостей особою, взятою під захист, якщо
ці дії спричинили тяжкі наслідки, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Примітка. Під тяжкими наслідками у статтях 181-1 і 181-2 слід
розуміти загибель особи, взятої під захист, або особи, якою
здійснювалися заходи безпеки, а також заподіяння хоча б одній із
цих  осіб тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень,
спричинення значної матеріальної шкоди.
( Кодекс доповнено статтею 181-2 згідно із Законом N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000 ) 


   Стаття 182. Утаювання майна, що підлягає конфіскації, або
         утаювання чи розтрата майна, на яке накладено
         арешт або яке описано

   Утаювання майна, що підлягає конфіскації, —
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом  від  тридцяти  до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Утаювання або розтрата майна, на яке накладено арешт або яке
описано, вчинені особою, якій це майно ввірено,—
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до
двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 182 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 7194-10 від 22.06.84, Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 183. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти

   Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена
особою, яка відбуває покарання або перебуває в попередньому
ув'язненні, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.
   Ті самі діяння, вчинені повторно або за попереднім зговором
групою осіб, або поєднані із заволодінням зброєю  чи  її
використанням, або з насильством чи способом, небезпечним для
життя або здоров'я інших осіб, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.
( Стаття 183 в редакції Закону N 137/94-ВР від 27.07.94 )

   Стаття 183-1. Ухилення від відбування покарання у вигляді
          позбавлення волі

   Ухилення від  відбування  покарання  засудженого,  якому
дозволено короткостроковий виїзд з місця позбавлення волі, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року.
( Кодекс доповнено статтею 183-1 згідно з Указом ПВР N 1848-09 від
23.03.77 )

   Стаття 183-2. Невиконання вироку суду про позбавлення права
          займати певні посади або займатися певною
          діяльністю

   Невиконання вироку суду про позбавлення права займати певні
посади або займатися певною діяльністю особою, щодо якої винесено
вирок, —
   карається штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних
розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 183-2 згідно з Указом ПВР N 4571-10 від
12.01.83; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 9166-11 від
04.05.90, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 183-3. Злісна непокора вимогам адміністрації
          виправно-трудової установи

   Злісна непокора   законним   вимогам   адміністрації
виправно-трудової установи або інша протидія адміністрації у
здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання в місцях
позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог  режиму
відбування покарання піддавалася протягом року стягненню у вигляді
переведення в приміщення камерного типу (одиночну камеру) або
переводилася в тюрму, —
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.
   Ті ж дії, вчинені особливо небезпечним рецидивістом або
особою, засудженою за тяжкий злочин,—
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
( Кодекс доповнено статтею 183-3 згідно з Указом ПВР N 5855-10 від
23.09.83 )

   Стаття 183-4. Незаконна передача заборонених предметів
          особам, яких тримають у виправно-трудових
          установах, слідчих ізоляторах,
          лікувально-трудових і лікувально-виховних
          профілакторіях

   Прихована від огляду передача або спроба передачі будь-яким
способом особам, яких тримають у виправно-трудових установах,
слідчих ізоляторах, лікувально-трудових або лікувально-виховних
профілакторіях, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів,
що викликають одурманювання, а так само інших заборонених для
передачі предметів, вчинена після накладення адміністративного
стягнення за такі ж дії, або систематично, або у  великих
розмірах, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 183-4 згідно з Указом ПВР N 4995-11 від
01.12.87; із змінами, внесеними згідно з Законами N 2547-12 від
07.07.92, N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 184. Втеча із спеціалізованого
         лікувального закладу

   Втеча із спеціалізованого лікувального закладу, а так само по
дорозі до нього -
   карається позбавленням волі на строк до одного року.
( Стаття 184 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4290-10
від 16.11.82, Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 2547-12 від
07.07.92, N 64/95-ВР від 15.02.95 )


   Стаття 185. ( Стаття 185 виключена на підставі 
          Закону N 2175-12 від 06.03.92 )

   Стаття 186. Приховування злочинів

   Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених
статтями 56 (державна зрада), 56-1 (посягання на конституційний
лад), 57 (шпигунство), 58 і 59 (посягання на життя державного
діяча або представника іноземної держави), 60 (диверсія), 69
(бандитизм),  70 (контрабанда), 70-1 (контрабанда наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів), 79 (виготовлення
або збут підроблених грошей цінних паперів чи білетів державних
лотерей), 86-1 (розкрадання державного або колективного майна в
особливо великих розмірах), 86, 142 і 223 частина 2 (розбій), 93 і
234 пункт "в" (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах), 117
частини 3 і 4 (згвалтування, вчинене групою осіб, або згвалтування
неповнолітньої, або згвалтування, вчинене особливо небезпечним
рецидивістом чи таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так
само згвалтування малолітньої), 168 (одержання хабара), 190-1
(посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу,
члена громадського формування з охорони громадського порядку або
військовослужбовця) цього Кодексу, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених
статтями 123-1 (захоплення заложників), 124-1 (торгівля людьми),
217-2 (угон або  захоплення  залізничного  рухомого  складу,
повітряного, морського чи річкового судна), 217-3 частина 3
(блокування транспортних комунікацій), 228-2 частина 2 (незаконне
придбання, зберігання, використання, передача або  руйнування
радіоактивних матеріалів, якщо воно спричинило загибель людей або
інші  тяжкі  наслідки),  228-3  (розкрадання  радіоактивних
матеріалів),  229-1  (незаконні  виробництво,  виготовлення,
придбання,  зберігання,  перевезення,  пересилання  чи  збут
наркотичних засобів або психотропних речовин), 229-2 (розкрадання
наркотичних засобів або психотропних речовин); 229-3 частина 2
(посів або вирощування снотворного  маку  чи  конопель  при
обтяжуючих обставинах), 229-4 частина 2 (організація чи держання
дому для вживання чи виготовлення наркотичних  засобів  або
психотропних  речовин  при  обтяжуючих  обставинах),  229-12
(використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів), 229-15 частини 2
і 3 (незаконне введення в організм наркотичних засобів або
психотропних  речовин  при  обтяжуючих  обставинах),  229-17
(розкрадання, незаконне виготовлення,  придбання,  зберігання,
передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для
виготовлення наркотичних засобів або  психотропних  речовин);
229-19 частини 2 і 3 (розкрадання прекурсорів при обтяжуючих
обставинах); 229-20 частини 2 і 3 (незаконні  виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів
при обтяжуючих обставинах) цього Кодексу,—
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.

   Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених
статтями 81 частини 2, 3 і 4, 82 частини 2, 3 і 4, 83 частини 2 і
3, 84 частини 2 і 3 (розкрадання державного або колективного майна
при обтяжуючих обставинах), 94 (умисне вбивство), 101 (умисне
тяжке тілесне ушкодження), 117 частини 1 і 2 (згвалтування), 140
частини 2, 3 і 4 (крадіжка при обтяжуючих обставинах), 141 частини
2, 3 і 4 (грабіж при обтяжуючих обставинах), 143 частини 2 і 3
(шахрайство при обтяжуючих обставинах), 148-2 частина 3 (ухилення
від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів при
обтяжуючих   обставинах),   148-8   частини  3  і  4
(порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів), 154
частини 2 і 3 (спекуляція при обтяжуючих обставинах), 169 частина
2 та 170 частина 2 (дача хабара і посередництво в хабарництві при
обтяжуючих обставинах), 183 (втеча з місця позбавлення волі або
з-під варти), 215 частини 2 і 3 (порушення правил безпеки руху та
експлуатації транспорту при обтяжуючих обставинах), 223 частина 2
(розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових
речовин, вчинене повторно або за попереднім зговором групою осіб
чи особливо небезпечним рецидивістом), 228-2 частина 1 (незаконні
придбання, зберігання, використання, передача або  руйнування
радіоактивних матеріалів), 241 пункти "б" і "г" (дезертирство)
цього Кодексу, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Стаття 186 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); 10.09.62 ( 461а-06 ); N 1898-08 від
23.07.73; N 2718-08 від 17.06.74; N 270-10 від 26.05.80; N 4571-10
від 12.01.83; N 7194-10 від 22.06.84; N 2444-11 від 27.06.86; N
4392-11 від 31.07.87; N 4452-11 від 21.08.87; N 5723-11 від
14.04.88, Законами N 2175-12 від 06.03.92; N 2468-12 від 17.06.92;
N 2935-12 від 26.01.93; N 3890-12 від 28.01.94, N 64/95-ВР від
15.02.95, N 282/95-ВР від 11.07.95, N 79/96-ВР від 06.03.96, N
388/96-ВР від 02.10.96, N 44/97-ВР від 05.02.97, N 210/98-ВР від
24.03.98; N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV
( 863-14 ) від 08.07.99, із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1945-III ( 1945-14 ) від 14.09.2000, N 1969-III ( 1969-14 ) від
21.09.2000 )

   Стаття 187. Недонесення про злочин

   Недонесення про достовірно відомі підготовлювані або вчинені
злочини, передбачені статтями 56 (державна зрада), 56-1 (посягання
на конституційний лад), 57 (шпигунство), 58 і 59 (посягання на
життя державного діяча або представника іноземної держави), 60
(диверсія), 69 (бандитизм), 79 (виготовлення або збут підроблених
грошей  цінних  паперів чи білетів державних лотерей), 86-1
(розкрадання державного або колективного майна в особливо великих
розмірах), 86, 142 і 223 частина 2 (розбій), 93 і 234 пункт "в"
(умисне вбивство при обтяжуючих обставинах), 117 частини 3 і 4
(згвалтування,  вчинене  групою  осіб,  або  згвалтування
неповнолітньої, або згвалтування, вчинене особливо небезпечним
рецидивістом чи таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так
само згвалтування малолітньої), 123-1 (захоплення заложників),
124-1 (торгівля людьми), 168 частини 2 і 3 (одержання хабара при
обтяжуючих  обставинах),  190-1  (посягання  на життя судді,
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з
охорони громадського порядку або військовослужбовця), 217-2 (угон
або  захоплення  залізничного  рухомого  складу, повітряного,
морського  чи річкового судна), 217-3 частина 3 (блокування
транспортних комунікацій), 228-2 частина 2 (незаконне придбання,
зберігання, використання, передача або руйнування радіоактивних
матеріалів, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі
наслідки), 228-3 (розкрадання радіоактивних матеріалів), 229-1
частини 2 і 3 (незаконні виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів
або психотропних речовин при обтяжуючих обставинах), 229-2 частина
3 (розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин,
вчинене особливо небезпечним рецидивістом або шляхом розбійного
нападу,  а  так  само  розкрадання  наркотичних засобів або
психотропних речовин в особливо великих розмірах), 229-12 частина
2 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів при обтяжуючих
обставинах), 229-15 частина 3 (незаконне введення в організм
наркотичних  засобів або психотропних речовин при обтяжуючих
обставинах), 229-19 частина 3 (розкрадання прекурсорів, вчинене
шляхом розбійного нападу, або організованою групою осіб, або в
особливо великих розмірах, або особливо небезпечним рецидивістом)
цього Кодексу, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
   Недонесення про достовірно відомі підготовлювані або вчинені
злочини, передбачені статтями 81 частини 2, 3 і 4, 82 частини 2, 3
і 4, 83 частини 2 і 3, 84 частини 2 і 3 (розкрадання державного
або колективного майна при обтяжуючих обставинах), 94 (умисне
вбивство), 101 (умисне тяжке тілесне ушкодження), 140 частини 3 і
4, 141 частини 3 і 4, 143 частина 3 (крадіжка, грабіж та
шахрайство при обтяжуючих обставинах), 169 частина 2 та 170
частина  2  (дача хабара і посередництво в хабарництві при
обтяжуючих обставинах), 223 частина 2 (розкрадання вогнестрільної
зброї, бойових припасів або вибухових речовин, вчинене повторно
або за попереднім зговором групою осіб чи особливо небезпечним
рецидивістом) цього Кодексу, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той же строк.
( Стаття 187 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); 10.09.62 ( 461а-06 ), N 1898-08 від
23.07.73; N 2718-08 від 17.06.74; N 270-10 від 26.05.80; N 4571-10
від 12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86; N 4392-11 від 31.07.87; N
4452-11 від 21.08.87; N 5723-11 від 14.04.88, Законами N 2468-12
від 17.06.92; N 2935-12 від 26.01.93, N 64/95-ВР від 15.02.95,
N 388/96-ВР від 02.10.96, N 210/98-ВР від 24.03.98; N 60/95-ВР від
15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99,
N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000 )
               Глава IX

         ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ

   Стаття 187-1. ( Кодекс доповнено статтею 187-1 згідно з
           Указом ПВР від 09.11.66 ( 273а-06 )
          ( Стаття 187-1 виключена на підставі Указу ПВР
           N 7373-11 від 14.04.89 )

   Стаття 187-2. Глум над державною символікою

   Публічний глум над Державним гербом, Державним прапором або
Державним гімном України —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
   Публічний глум над офіційно встановленим або піднятим гербом
чи прапором іноземної держави —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 187-2 згідно з Указом ПВР від 09.11.66
( 273а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР )

   Стаття 187-3. Організація або активна участь в групових
          діях, що порушують громадський порядок

   Організація, а так само активна участь в групових діях, що
грубо порушують громадський порядок або зв'язані з явною непокорою
законним вимогам представників влади або якщо вони спричинили
порушення  роботи  транспорту,  державних  або  громадських
підприємств, установ, організацій, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 187-3 згідно з Указом ПВР від 09.11.66
( 273а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 187-4. Порушення порядку організації і проведення
          зборів, мітингів, вуличних походів і
          демонстрацій

   Порушення встановленого порядку організації або проведення
зборів,  мітингів,  вуличних походів і демонстрацій, вчинене
організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації
протягом  року  після  застосування заходів адміністративного
стягнення за такі ж дії, —
   карається позбавленням волі на строк до шести місяців, або
виправними роботами на строк до одного року, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 187-4 згідно з Указом ПВР N 6347-11 від
03.08.88, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 187-5. Захват державних або громадських
          будівель чи споруд

   Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою
незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі
установ, організацій, підприємств —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Кодекс доповнено статтею 187-5 згідно з Указом ПВР N 9082-11 від
20.04.90 )

   Стаття 187-6. Створення не передбачених законодавством
          воєнізованих формувань чи груп

   Створення не  передбачених  законодавством  воєнізованих
формувань чи груп або участь в їх діяльності -
   карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років
з конфіскацією майна або без такої.
   Керівництво зазначеними  у  частині  першій  цієї статті
формуваннями чи групами, їх фінансування, постачання їм зброї,
боєприпасів, вибухових речовин або військової техніки -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна чи без такої.
   Участь у складі передбачених частиною першою цієї статті
формувань чи груп у нападі на державні, громадські підприємства,
установи, організації, або окремих громадян -
   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
   Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, що призвели до
загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -
   караються позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років, з конфіскацією майна.
   Особа, яка перебувала у складі зазначених у цій статті
формувань чи груп, звільняється від кримінальної відповідальності
за дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона
добровільно вийшла з такого формування чи групи і повідомила про
їх існування органи державної влади.
 ———————————————————
 Примітка. Під воєнізованим слід розуміти формування чи групу, які
      мають організаційну структуру військового типу, а саме:
      єдиноначальність і підпорядкованість, дисципліну, а
      також в яких проводиться військова або стройова чи
      фізична підготовка.
( Кодекс доповнено статтею 187-6 згідно з Законом N 1564-12 від
18.09.91; в редакції Закону N 3582-12 від 11.11.93 )

   Стаття 187-7. Участь у збройних конфліктах інших держав

   Участь без дозволу відповідних органів державної влади у
збройних конфліктах інших держав без мети отримання матеріальної
винагороди або іншої особистої вигоди -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 187-7 згідно з Законом N 3582-12 від
11.11.93 )

   Стаття 187-8. Порушення законодавства про об'єднання
          громадян

   Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у
встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації,
або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти,
а так само участь у діяльності таких об'єднань, вчинені повторно
протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі
ж порушення, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 187-8 згідно з Законом N 3582-12 від
11.11.93 )

   Стаття 188. Опір представнику влади або представнику
         громадськості, який охороняє громадський
         порядок

   Опір представнику  влади  при  виконанні  ним  службових
обов'язків  або  представнику  громадськості,  який  охороняє
громадський порядок, крім випадків, зазначених у статті 188-1
цього Кодексу, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
тридцяти  до  вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
   Те саме діяння, поєднане з насильством або з примушенням до
виконання явно незаконних вимог, —
   карається позбавленням волі на строк від двох до чотирьох
років.
( Стаття 188 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 188-1. Опір працівнику міліції, члену громадського 
          формування з охорони громадського порядку
          або військовослужбовцю при виконанні ними
          обов'язків по охороні громадського порядку

   Вчинення опору працівнику міліції або члену  громадського
формування  з  охорони  громадського  порядку,  а  також
військовослужбовцю при виконанні цими особами покладених на них
обов'язків по охороні громадського порядку —
   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у
розмірі від тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
   Ті самі дії, поєднані з насильством або погрозою застосування
насильства, а так само примушення цих осіб шляхом насильства або
погрози застосування насильства до виконання явно незаконних дій —
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
( Кодекс доповнено статтею 188-1 згідно з Указом ПВР від 10.09.62
( 461а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83, N 6347-11 від 03.08.88, Законами N 41/95-ВР від
08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 189. Образа представника влади або представника
         громадськості, який охороняє громадський порядок

   Прилюдна образа представника  влади  при  виконанні  ним
службових обов'язків або з приводу виконання їх, а також вчинення
таких же дій щодо працівника громадськості,  який  охороняє
громадський порядок, крім випадків, зазначених у статті 189-1
цього Кодексу,—
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 189 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 189-1. Образа працівника правоохоронного  органу,
          члена громадського формування  з  охорони
          громадського порядку або військовослужбовця

   Образа працівника правоохоронного  органу  у  зв'язку  з
виконанням ним службових обов'язків, а також члена громадського
формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у
зв'язку з діяльністю,  пов'язаною  з  охороною  громадського
порядку, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти  до  двохсот  неоподатковуваних  мінімумів доходів
громадян.
( Кодекс доповнено статтею 189-1 згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N
6347-11 від 03.08.88, Законами N 647-12 від 18.01.91, N 41/95-ВР
від 08.02.95, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 189-2. Погроза працівникові правоохоронного органу

   Погроза вбивством,  насильством  чи  знищенням  майна
працівникові правоохоронного органу, а так само його близьким
родичам у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного до двох років.
( Кодекс доповнено статтею 189-2 згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91; із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від
17.06.92, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 189-3. Втручання у діяльність працівника прокуратури,
          органу внутрішніх справ, безпеки

   Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури, органу
внутрішніх справ, безпеки з метою перешкодити виконанню ним
службових обов'язків або добитися прийняття неправомірних рішень —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти до  двохсот  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
   Ті ж  дії,  якщо вони перешкодили запобігти злочину чи
затримати особу, яка його вчинила, або  вчинені  особою  з
використанням свого службового становища —
   караються позбавленням волі на строк від одного до трьох
років або виправними роботами на строк від одного до двох років.
( Кодекс доповнено статтею 189-3 згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91; із змінами, внесеними згідно з Законами N 2468-12 від
17.06.92, N 41/95-ВР від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 189-4. Заподіяння тілесних ушкоджень судді або
          працівникові правоохоронного органу

   Умисне заподіяння судді, працівникові правоохоронного органу
або його близьким родичам середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи
легких тілесних ушкоджень, а так само нанесення їм побоїв або
вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням суддею чи
працівником правоохоронного органу службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
   Умисне заподіяння судді, працівникові правоохоронного органу
або його близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з
виконанням ним службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 189-4 згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91; із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від
17.06.92, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 189-5. Умисне знищення або пошкодження майна, що
         належить судді чи працівникові правоохоронного
         органу

   Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді,
працівникові правоохоронного органу, а також  його  близьким
родичам, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
   Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, застосування вибухових
речовин чи іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що
спричинили людські жертви чи інші тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 189-5 згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2468-12 від
17.06.92, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 190. Погроза або насильство щодо посадової особи,
         громадського працівника або громадянина,
         який виконує громадський обов'язок

   Погроза вбивством, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або
знищенням майна шляхом підпалу  щодо  посадової  особи  або
громадського працівника, застосована з метою припинити службову чи
громадську діяльність або змінити її характер в інтересах того,
хто погрожує, або така ж погроза відносно громадянина у зв'язку з
його участю в запобіганні та присіканні злочинів і порушень
громадського порядку, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на строк від одного до двох років.
   Нанесення легкого тілесного ушкодження, побоїв чи вчинення
інших насильницьких дій щодо посадової особи або громадського
працівника у зв'язку з його службовою чи громадською діяльністю, а
так  само  відносно громадянина у зв'язку з його участю в
запобіганні та присіканні злочинів і  порушень  громадського
порядку —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Стаття 190 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
17.08.66 ( 195а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2175-12
від 06.03.92, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

   Стаття 190-1. Посягання  на  життя  судді,  працівника
          правоохоронного органу у зв'язку з виконанням
          ними  службових  обов'язків, а також члена
          громадського формування з охорони громадського
          порядку або військовослужбовця у зв'язку з
          діяльністю, пов'язаною з охороною громадського
          порядку

( Положення статті 190-1 Глави IX, які передбачають смертну
 кару як вид покарання, втратили чинність як такі, що є
 неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
 N 11-рп/99 ( v011p710-99 ) від 29.12.99 )

   Посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу
або його близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових
обов'язків, а так само члена громадського формування з охорони
громадського порядку  або  військовослужбовця  у  зв'язку  з
діяльністю, пов'язаною з охороною громадського порядку, -
   карається позбавленням  волі  на  строк  від дев'яти до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
_______________________________
Примітка. Під терміном "працівник правоохоронного органу", що
     вживається у статтях 123-1 ( 2001-05 ), 189-1, 189-2,
     189-4, 189-5 і 190-1, слід розуміти осіб, які зазначені
     у частині першій статті 2 Закону України "Про державний
     захист працівників  суду  і правоохоронних органів"
     ( 3781-12 ).
     Під терміном "близькі родичі", що вживається у статтях
     123-1, 176-2, 189-2, 189-4, 189-5 і 190-1, слід розуміти
     осіб, які зазначені у частині другій статті 2 Закону
     України "Про  державний  захист працівників суду і
     правоохоронних органів".
( Кодекс доповнено статтею 190-1 згідно з Указом ПВР від 10.09.62
( 461а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 647-12
від 18.01.91, Законом N 2175-12 від 06.03.92, в редакції Закону N
388/96-ВР від 02.10.96, N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 191. Самовільне присвоєння влади або звання
         посадової особи

   Самовільне присвоєння влади або звання посадової  особи,
поєднане з вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.
( Стаття 191 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР 
N 4571-10 від 12.01.83 )

   Стаття 191-1. ( Кодекс доповнено статтею 191-1 згідно з
           Указом ПВР N 1432-11 від 10.12.85 )
          ( Стаття 191-1 виключена на підставі Закону 
           N 2468-12 від 17.06.92 )

   Стаття 191-2. Одержання незаконної винагороди працівником
          державної установи чи організації

   Незаконне одержання працівником державної  установи  чи
організації, який не є посадовою особою, в будь-якому вигляді
матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі
за виконання чи невиконання будь-яких дій з  використанням
службового становища -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від одного
до 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
___________________________
   Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій
        статті слід розуміти незаконну винагороду, яка у
        0,5 і більше разів перевищує  неоподатковуваний
        мінімум доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 191-2 згідно з Законом N 282/95-ВР
від 11.07.95 )

   Стаття 192. Ухилення військовозобов'язаного від учбових
         або перевірочних зборів та військового обліку

   Ухилення військовозобов'язаного від учбових або перевірочних
зборів —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме  діяння, вчинене шляхом заподіяння собі якогось
покалічення  (членоушкодження),  симуляції  хвороби,  підробки
документів чи іншого обману, а так само вчинене при інших
обтяжуючих обставинах, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку, якщо
раніше протягом року за таке ж діяння до винного було застосовано
адміністративне стягнення, —
   карається виправними роботами на строк до трьох місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 192 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 1516-07 від 13.01.69; N 4571-10 від
12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 193. Викрадення або пошкодження документів,
         штампів, печаток

   Викрадення, а  також  умисне  знищення,  пошкодження або
утаювання офіціальних чи приватних документів,  штампів  або
печаток,  що  знаходяться  на  державних  або  громадських
підприємствах, в установах та організаціях, вчинене з корисливих
мотивів або іншої особистої заінтересованості, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі  діяння,  якщо вони спричинили порушення роботи
підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо
важливих документів, штампів і печаток, —
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.
   Викрадення у  громадян  паспорта  або  іншого  важливого
особистого документа —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 193 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 193-1. Купівля, продаж або інша оплатна передача
          чи одержання посвідчення або іншого
          офіційного документа

   Купівля, продаж або інша оплатна передача чи  одержання
посвідчення  або іншого офіційного документа, який видається
підприємством, установою, організацією і надає права або звільняє
від обов'язків, —
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, вчинені повторно, —
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років з конфіскацією майна або без такої.
( Кодекс доповнено статтею 193-1 згідно з Указом ПВР N 596-12 від
26.12.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 194. Підробка документів, штампів і печаток, збут їх
         та використання підроблених документів

   Підробка посвідчення або іншого документа, який видається
державним або громадським підприємством, установою чи організацією
і який надає права або звільняє від обов'язків,  з  метою
використання його як самим підроблювачем, так і іншою особою, збут
такого документа, а так само виготовлення підроблених штампів або
печаток  державних  чи  громадських підприємств, установ або
організацій з тією ж метою або збут їх —
   караються позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.
   Використання завідомо підробленого документа —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до
двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони вчинені
повторно, —
   караються позбавленням  волі на строк до п'яти років з
конфіскацією майна або без такої. 
( Стаття 194 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР 
N 4571-10 від 12.01.83, N 596-12 від 26.12.90, Законом 
N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 194-1. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів
          та агрегатів транспортного засобу

   Знищення, підробка або  заміна  ідентифікаційного  номера
двигуна, шасі або кузова транспортного засобу, або заміна без
дозволу відповідних органів державної влади номерної деталі з
ідентифікаційним номером транспортного засобу -
   карається позбавленням волі на строк від двох до трьох років
з конфіскацією майна або штрафом від п'ятисот  до  семисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.
   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років з конфіскацією майна. 
( Кодекс доповнено статтею 194-1 згідно із Законом N 1981-III
( 1981-14 ) від 21.09.2000 )

   Стаття 195. ( Кодекс доповнено статтею 195 згідно з
          Указом ПВР від 17.08.66 ) 
         ( Стаття 195 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 195-1. ( Кодекс доповнено статтею 195-1 згідно з
           Указом ПВР від 17.08.66 ( 195а-06 )
          ( Стаття 195-1 виключена на підставі Закону 
           N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 196. ( Стаття 196 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 196-1. Порушення правил адміністративного нагляду

   Злісне порушення правил адміністративного нагляду, якщо воно
вчинено особою,  до якої двічі протягом року застосовувались
адміністративні стягнення за такі ж порушення, -
   карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
двох років або виправними роботами на той же строк. 
   Самовільне залишення піднаглядним місця проживання з метою
ухилення від адміністративного нагляду, а так само неприбуття без
поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання
особи, щодо якої встановлено адміністативний нагляд при звільненні
з місць позбавлення волі, —
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
( Кодекс доповнено статтею 196-1 згідно з Указом ПВР  від
17.08.66 ( 195а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N
4571-10 від 12.01.83; N 5855-10 від 23.09.83, Законом N 265/94-ВР
від 01.12.94 )

   Стаття 197. ( Стаття 197 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 198. Самоуправство

   Самоуправство, тобто  самовільне,  всупереч  встановленому
законом  порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких
оспорюється  іншою  особою  або  державним  чи  громадським
підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями було
заподіяно істотної шкоди державним чи громадським інтересам або
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, —
   карається виправними роботами на строк до одного року, або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати, або
громадською доганою.
( Стаття 198 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 198-1. Порушення роботи автоматизованих систем

   Увмисне втручання у роботу автоматизованих  систем,  що
призвело  до перекручення чи знищення інформації або носіїв
інформації, чи розповсюдження програмних і технічних засобів,
призначених для незаконного проникнення в автоматизовані системи і
здатних спричинити перекручення або знищення інформації чи то
носіїв інформації,-
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, якщо ними спричинено шкоду у великих розмірах, або
вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб,-
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти
років.
( Кодекс доповнено статтею 198-1 згідно з Законом N 218/94-ВР 
від 20.10.94 )

   Стаття 198-2. Примушування до виконання чи невиконання
          цивільно-правових зобов'язань

   Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати який-небудь
договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання під погрозою
насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження
чи знищення їх майна при відсутності ознак вимагательства, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
   Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, вчинене повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або під погрозою вбивства чи нанесення тяжких тілесних
ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для
життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
   Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань,  вчинене  організованою  групою,  або  особливо
небезпечним рецидивістом, або поєднане з насильством, небезпечним
для життя чи здоров'я, або таке, що завдало великої шкоди чи
спричинило інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
( Кодекс доповнено статтею 198-2 згідно з Законом N 530/96-ВР
від 20.11.96 )

   Стаття 199. Самовільне зайняття земельної ділянки та
         самовільне будівництво

   Самовільне зайняття земельної ділянки, якщо за такі ж дії
протягом року було застосовано адміністративне стягнення, -
   карається виправними роботами на строк від шести місяців до
одного року або штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти  п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Самовільне будівництво будинків або споруд, якщо за такі ж
дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, -
   карається виправними роботами на строк від шести місяців до
одного року або штрафом у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, з  конфіскацією
незаконно споруджених будівель.
   Організація групових дій, спрямованих на самовільне зайняття
земельної ділянки або самовільне будівництво будинків або споруд,
а так само безпосередня участь у цих групових діях, - 
   караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно
споруджених будівель.
   Дії, передбачені цією статтею, якщо вони завдали значної
шкоди  підприємствам,  установам,  організаціям  або  окремим
громадянам, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом до семидесяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати,
з конфіскацією незаконно споруджених будівель.
( Стаття 199 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 597а-12 від
26.12.90, Законами N 2977-12 від 27.02.93, N 209/94-ВР від
14.10.94 )

   Стаття 200. Незаконне користування емблемами і знаками
         Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

   Незаконне користування емблемами і розпізнавальними знаками
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також найменуванням
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця —
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 200 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР 
від 08.02.95 )

   Стаття 201. Незаконне підняття Державного прапора
         України на річковому або морському судні

   Підняття Державного  прапора  України  на  річковому або
морському судні без права на цей прапор —
   карається позбавленням  волі на строк до одного року з
конфіскацією судна чи без конфіскації.
( Стаття 201 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

   Стаття 202. Порушення правил користування радіоустановками
         на суднах

   Порушення правил користування радіоустановками як на суднах
України, так і на іноземних суднах, що знаходяться у водах
України, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
( Стаття 202 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 203. Неподання допомоги судну і особам, що
         зазнали лиха

   Неподання допомоги  капітаном  судна  іншому  судну,  що
зіткнулося з ним, його екіпажеві та його пасажирам, а так само
зустрінутим на морі чи іншому водному шляху особам, що зазнали
лиха, якщо він міг подати таку допомогу без серйозної небезпеки
для свого судна, його екіпажу та пасажирів, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.
( Стаття 203 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83 )

   Стаття 204. Неповідомлення капітаном назви свого судна
         при зіткненні суден

   Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з
ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також і місця
свого відправлення та призначення, незважаючи на змогу подати ці
відомості, —
   карається виправними роботами на строк до трьох місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 204 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР 
від 08.02.95 )   

   Стаття 205. Пошкодження морського телеграфного кабеля

   Необережне пошкодження морського телеграфного кабеля, якщо
воно викликало  або  могло  викликати  перерву  телеграфного
сполучення, —
   карається виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 205 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

( Нову редакцію статті 205 див. в Законі N 386/96-ВР від 01.10.96;
вона буде введена в дію одночасно із введенням у дію закону щодо
внесення змін до статті 32 Кримінального кодексу України стосовно
визначення розміру штрафу залежно від неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян згідно з Постановою ВР N 387/96-ВР від 01.10.96 )


   Стаття 205-1. ( Статтю 205-1 виключено на підставі Закону 
          N 386/96-ВР від 01.10.96 ) Порушення правил
          охорони ліній зв'язку

   Порушення правил охорони ліній зв'язку, що потягло за собою
пошкодження кабельної лінії міжміського зв'язку,  якщо  воно
викликало перерив зв'язку, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 205-1 згідно з Указом ПВР N 2377-07 від
15.12.69, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 ).

источник: сайт Верховной Рады Украины (http://www.rada.kiev.ua)