КРИМIНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
( Затверджений Законом від 28.12.60 ( 2000-05 ) ВВР, 1961, N 2. ст.14 )

Стаття 1 - стаття 55
Стаття 56 - стаття 146
Стаття 147 - стаття 205-1

 
               Глава X

     ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО
         ПОРЯДКУ ТА НАРОДНОГО ЗДОРОВ'Я

   Стаття 206. Хуліганство

   Хуліганство, тобто умисні дії, що грубо порушують громадський
порядок і виражають явну неповагу до суспільства, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Злісне хуліганство, тобто ті ж дії, що відзначаються за своїм
змістом винятковим цинізмом чи особливою зухвалістю, або зв'язані
з опором представнику влади чи представнику громадськості, який
виконує обов'язки по охороні громадського порядку, чи іншим
громадянам, які присікають хуліганські дії, а так само вчинені
особою, раніше судимою за хуліганство, —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   Особливо злісне хуліганство, тобто дії, передбачені частинами
1 або 2 цієї статті, якщо вони вчинені з застосуванням чи спробою
застосування вогнестрільної зброї або ножів, кастетів чи іншої
холодної зброї, а  так  само  інших  предметів,  спеціально
пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
( Стаття 206 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
17.08.66; N 2368-07 від 12.12.69; N 1848-09 від 23.03.77; 
N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 206-1. Заклики до вчинення дій, що загрожують
          громадському порядку і безпеці громадян

   Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до
вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці
громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з
метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів
і т.ін.) —
   караються виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене
повторно, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.
(Кодекс доповнено статтею 206-1 згідно з Указом ПВР N 9082-11 від
20.04.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 206-2. Завідомо неправдиве повідомлення про
          загрозу безпеці громадян, знищення або
          пошкодження об'єктів власності

   Завідомо неправдиве письмове чи усне повідомлення про загрозу
безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів приватної,
колективної чи державної власності шляхом вибуху, підпалу або
іншим загальнонебезпечним способом —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, якими завдано значної шкоди законним правам та
інтересам громадян, їх об'єднанням чи державі, а також вчинені
повторно або за попереднім зговором групою осіб, —
   караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти
років.
( Кодекс доповнено статтею 206-2 згідно з Законом N 2935-12 від
 26.01.93, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 207. Знищення і зруйнування пам'яток історії і
         культури

   Умисне знищення, зруйнування чи зіпсування пам'яток історії
і культури, взятих під охорону держави, або територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 207 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від
06.03.96 )

   Стаття 207-1. Жорстоке поводження з тваринами

   Жорстоке поводження з тваринами, що спричинило їх загибель
або каліцтво, а так само мучення тварин, вчинені особою, до якої
протягом року було застосовано адміністративне стягнення за такі ж
дії, —
   караються виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
(Кодекс доповнено статтею 207-1 згідно з Указом ПВР N 5822-11 від
29.04.88, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 208. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

   Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у
заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, а так само
використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування —
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 208 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 
N 2159-07 18.08.69, N 2718-08 від 17.06.74)

   Стаття 208-1. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння

   Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння  особою,  в
службовій залежності від якої перебував неповнолітній, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
(Кодекс доповнено статтею 208-1 згідно з Указом ПВР N 1527-08 від
29.03.73; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 
від 12.01.83; N 704-11 від 01.08.85, Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 208-2. Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання
          лікарських та інших засобів, що викликають
          одурманювання

   Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання лікарських та
інших засобів, які не  є  наркотичними  і  які  викликають
одурманювання, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 208-2 згідно з Указом ПВР N 4452-11 від
21.08.87)

   Стаття 209. Посягання на здоров'я громадян під
         приводом виконання релігійних обрядів

   Організація або  керівництво групою, діяльність якої, що
здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи
виконання  релігійних  обрядів, поєднана з заподіянням шкоди
здоров'ю громадян або статевою розпустою, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 209 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2354-12
від 15.05.92 )

   Стаття 210. Держання домів розпусти і звідництво

   Держання домів розпусти або звідництво для розпусти —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 210 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2175-12 від
06.03.92 )

   Стаття 211. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження
         порнографічних предметів

   Ввезення в  Україну  з  метою збуту або розповсюдження,
виготовлення, збут чи розповсюдження творів, зображень або інших
предметів порнографічного характеру -

   карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією порнографічних предметів, засобів їх виготовлення і
розповсюдження.

   Ті ж дії щодо кіно-  і  відеопродукції  порнографічного
характеру - 

   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом від дев'яноста до двохсот двадцяти п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією порнографічної кіно- і
відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.

   Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років  з  конфіскацією  порнографічних  предметів,  кіно-  і
відеопродукції,  засобів  їх  виготовлення,  розповсюдження і
демонстрування, з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. 
( Стаття 211 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83; Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 497/96-ВР від
14.11.96 )

   Стаття 211-1.  Ввезення,  виготовлення або розповсюдження
         творів, що пропагують  культ  насильства  і
         жорстокості

   Ввезення в  Україну  з  метою  збуту чи розповсюдження,
виготовлення, збут, розповсюдження або зберігання з метою збуту чи
розповсюдження  творів,  що  пропагують  культ  насильства і
жорстокості, -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом до ста тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.

   Ті ж дії щодо кіно- і відеопродукції, що пропагують культ
насильства і жорстокості, -

   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом  від  ста тридцяти п'яти до двохсот двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно-
і відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості,
засобів її виготовлення і демонстрування.

   Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією творів та кіно- і відеопродукції,  що
пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення
і демонстрування, з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. 
( Кодекс доповнено статтею 211-1 згідно з Указом ПВР N 2753-11
від 18.08.86, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР
від 08.02.95, в редакції Закону N 497/96-ВР від 14.11.96 )

   Стаття 212. Глум над могилою

   Глум над  могилою, а так само викрадення предметів, що
знаходяться в могилі чи на могилі, —
   караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 212 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 213. Придбання або збут майна, завідомо здобутого
         злочинним шляхом

   Заздалегідь не обіцяне придбання майна, завідомо здобутого
злочинним шляхом, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти  мінімальних  розмірів  заробітної  плати,  або
громадською доганою.
   Ті самі дії, вчинені у великих розмірах, —
   караються позбавленням волі на строк до двох років з штрафом
від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати чи без
такого або виправними роботами на строк до двох років.
   Заздалегідь не обіцяні збут або зберігання з метою збуту, а
так само придбання з метою збуту майна, завідомо здобутого
злочинним шляхом, —
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати
або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією
майна або без такої.
   Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, вчинені у вигляді
промислу,  або у великих розмірах, або особливо небезпечним
рецидивістом, —
   караються позбавленням  волі  на строк до семи років з
конфіскацією майна чи без такої.
( Стаття 213 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 2444-11 від
27.06.86,  Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 213-1. ( Кодекс доповнено статтею 213-1 згідно 
           з Указом ПВР N 6976-11 від 14.12.88 )
          ( Стаття 213-1 виключена на підставі Закону
           N 3888-12 від 28.01.94 )

   Стаття 214. ( Стаття 214 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92

   Стаття 214-1. ( Кодекс доповнено статтею 214-1 згідно з
           Указом ПВР N 2631-07 від 18.03.70 )
          ( Стаття 214-1 виключена на підставі Указу ПВР
           N 140-09 від 04.09.75 )

   Стаття 215. Порушення правил безпеки руху та експлуатації
         транспорту особами, які керують транспортними
         засобами

   Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту
особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому
легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням
права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або
без такого.
   Ті самі дії, що спричинили смерть потерпілого або заподіяння
йому тяжкого тілесного ушкодження, —
   караються позбавленням волі на строк до десяти років з
позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до
п'яти років або без такого.
   Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, що  спричинили
загибель кількох осіб, —
   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти
років з позбавленням права керувати транспортними засобами на
строк до п'яти років або без такого.
 ———————————————————
 Примітка. Під транспортними засобами у цій статті та статтях
      215-2,  215-3  і  215-4  слід розуміти всі види
      автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї
      і тролейбуси, а також  мотоцикли  та інші механічні
      транспортні засоби. 
( Стаття 215 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N
1198-07 від 02.10.68; N 4571-10 від 12.01.83; N 704-11 від
01.08.85; N 1818-12 від 15.11.91, Законами N  2547-12  від
07.07.92, N 41/95-ВР від 08.02.95, N 1981-III ( 1981-14 ) від
21.09.2000 )

   Стаття 215-1. ( Кодекс доповнено статтею 215-1 згідно з
           Указом ПВР N 1198-07 від 02.10.68 )
          ( Стаття 215-1 виключена на підставі Указу ПВР
           N 1818-12 від 15.11.91 )

   Стаття 215-2. Випуск в експлуатацію технічно несправних
          транспортних засобів

   Випуск в  експлуатацію  завідомо  технічно  несправних
транспортних засобів, або інше грубе  порушення  правил  їх
експлуатації,  що забезпечують безпеку руху, вчинене особою,
відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних
засобів, якщо це спричинило наслідки, зазначені в статті 215 цього
Кодексу, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням
права займати посади, зв'язані з відповідальністю за технічний
стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до п'яти
років або без такого.
( Кодекс доповнено статтею 215-2 згідно з Указом ПВР N 1198-07 від
02.10.68; із змінами, внесеними згідно Указами ПВР N 4571-10 від
12.01.83; N 704-11 від 01.08.85; N 1818-12 від 15.11.91, Законом
N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 215-3. Незаконне заволодіння транспортним засобом

   Незаконне заволодіння  транспортним  засобом  з будь-якою
метою -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з конфіскацією майна або штрафом від однієї до однієї тисячі
двохсот  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  з
конфіскацією майна.
   Ті ж дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або
повторно, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для
життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого
насильства, або вчинені з проникненням в приміщення чи інше
сховище, або  якщо  вони  завдали значної матеріальної шкоди
потерпілому, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна.
   Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, поєднані з
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з
погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою
групою чи особливо небезпечним рецидивістом, -
   караються позбавленням волі  на  строк  від  десяти  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
   Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа,
яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком
випадків  незаконного  заволодіння  транспортним  засобом  з
застосуванням будь-якого насильства до потерпілого чи погрозою
застосування такого насильства), але добровільно заявила про це
правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і
повністю відшкодувала завдані збитки.

   Примітка. Під незаконним заволодінням транспортним засобом в
цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою
протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у
власника чи користувача всупереч їх волі.

   Відповідно до частини 2 цієї статті під повторністю слід
розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне
заволодіння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями
69, 81-84, 86, 86-1, 86-2, 140-144, 217-2, 223, 228-3, 229-17,
229-19 цього Кодексу.
( Кодекс доповнено статтею 215-3 згідно з Указом ПВР N 1198-07
від 02.10.68; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N
4571-10 від 12.01.83, N 704-11 від 01.08.85; N 1818-12 від
15.11.91, Законом N 2935-12 від 26.01.93, в редакції Закону
N 1981-III ( 1981-14 ) від 21.09.2000 )

   Стаття 215-4. Допуск до керування транспортними засобами
          водіїв, які перебувають у стані сп'яніння

   Допуск до керування транспортними засобами  водіїв,  які
перебувають у стані сп'яніння, вчинений особою, відповідальною за
технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це
спричинило наслідки, зазначені у статті 215 цього Кодексу, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням
права займати посади, зв'язані з відповідальністю за технічний
стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до п'яти
років.
( Кодекс доповнено статтею 215-4 згідно з Указом ПВР N 704-11 від
01.08.85; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1818-12 від
15.11.91, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 215-5. Порушення правил, норм і стандартів, що
          стосуються забезпечення безпеки дорожнього
          руху

   Порушення правил,  норм  і  стандартів,  що  стосуються
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху,  вчинене  особою,
відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт або утримання
шляхів, вулиць, залізничних переїздів, інших шляхових споруд, якщо
це спричинило наслідки, зазначені у статті 215 цього Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 215-5 згідно з Законом N 3785-12 від
23.12.93 )

   Стаття 216. ( Стаття 216 втратила чинність на підставі
          Указу ПВР N 1198-07 від 02.10.68 )

   Стаття 217. Порушення діючих на транспорті правил

   Порушення діючих на транспорті правил охорони порядку і
безпеки  руху, що спричинило людські жертви або інші тяжкі
наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 217 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 217-1. Самовільна без потреби зупинка поїзда

   Самовільна без потреби зупинка поїзда стоп-краном, шляхом
роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом,
якщо це спричинило порушення нормального руху поїздів, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, якщо вони спричинили нещасні випадки з людьми,
аварію, пошкодження рухомого складу або інші тяжкі наслідки, —
   караються позбавленням волі на строк до восьми років.
( Кодекс доповнено статтею 217-1 згідно з Указом ПВР від 18.11.63
( 677а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 217-2. Угон або захоплення залізничного рухомого
          складу, повітряного, морського чи річкового
          судна

   Угон або  захоплення  залізничного  рухомого  складу,
повітряного, морського чи річкового судна, а також захоплення
вокзалу, аеродрому, порту чи іншого транспортного підприємства,
установи, організації —
   караються позбавленням волі на строк до восьми років.
   Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб, а
також із застосуванням насильства чи погроз, або такі,  що
спричинили аварію транспортного засобу, зазначеного в частині 1
цієї статті, чи інші тяжкі наслідки, —
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.
   Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
спричинили загибель однієї чи більшої  кількості  осіб  або
заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, —
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 217-2 згідно з Указом ПВР N 1898-08 від
 23.07.73; в редакції Закону N 2935-12 від 26.01.93 )

   Стаття 217-3. Блокування транспортних комунікацій

   Умисне  блокування  транспортних  комунікацій  шляхом
влаштування перешкод, встановлення постів чи в інший спосіб, яке
спричинило або могло спричинити порушення нормальної  роботи
залізничного, повітряного, водного,  автомобільного,  міського
електричного чи магістрального трубопровідного транспорту, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до п'ятнадцяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, вчинені із створенням загрози для життя або
здоров'я людей чи повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або пов'язані з незаконним доглядом вантажів, багажу чи
перевіркою документів, —
   караються позбавленням волі на строк до чотирьох років.
   Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони
спричинили нещасні випадки з людьми чи інші тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 217-3 згідно з Законом N 2935-12 від
26.01.93 )

   Стаття 217-4. Примушування працівника транспорту до
          невиконання своїх службових обов'язків

   Примушування працівника залізничного, повітряного, водного,
автомобільного,  міського  електричного  чи  магістрального
трубопровідного  транспорту  до  невиконання  своїх службових
обов'язків шляхом погрози вбивством, заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень або знищення майна цього працівника або його близьких
родичів —
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'яти до
десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, вчинені повторно або за попереднім зговором
групою осіб, —
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Кодекс доповнено статтею 217-4 згідно з Законом N 2935-12 від
26.01.93 )

   Стаття 218. Порушення правил безпеки гірничих робіт

   Порушення правил безпеки гірничих робіт, якщо воно заподіяло
шкоду здоров'ю людей або завідомо могло спричинити людські жертви
чи інші тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші
тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до восьми років.
( Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83 )

   Стаття 219. Порушення правил при проведенні будівельних
         робіт

   Порушення при проведенні будівельних робіт будівельних і
санітарних  правил,  а  також  порушення правил експлуатації
будівельних механізмів, якщо воно заподіяло шкоду здоров'ю людей
або завідомо могло спричинити людські жертви чи інші тяжкі
наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до двадцяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші
тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР 
N 3086-09 від 16.02.78, N 4571-10 від 12.01.83,  Законом 
N 8/95-ВР від 19.01.95 )

   Стаття 220. Порушення правил безпеки на вибуховонебезпечних
         підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах

   Порушення виробничо-технічної дисципліни або  правил,  що
забезпечують  безпеку  виробництва  на  вибуховонебезпечних
підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до двадцяти
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші
тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до десяти років.
( Стаття 220 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 8/95-ВР від 19.01.95 )

   Стаття 220-1. Порушення встановлених законодавством вимог
          пожежної безпеки

   Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,
якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду
здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви, майнову
шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.
( Кодекс доповнено статтею 220-1 згідно з Указом ПВР N 3086-09 від
16.02.78; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від
12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95, в редакції Закону N
651/97-ВР від 19.11.97 )

   Стаття 221. Порушення правил зберігання, використання,
         обліку та перевозки вибухових речовин

   Порушення правил  зберігання,  використання,  обліку  або
перевозки вибухових речовин, а також незаконна пересилка цих
речовин поштою або багажем —
   караються позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на строк до двох років.
   Ті самі діяння, якщо вони спричинили людські жертви або інші
тяжкі наслідки, —
   караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти
років.
( Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 5723-11 від 14.04.88, Законом N 2935-12 від
26.01.93 )

   Стаття 221-1. Незаконний провіз на повітряному судні
          вибухових або легкозаймистих речовин

   Провіз пасажиром  на  повітряному  судні  вибухових  або
легкозаймистих речовин —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки, —
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 221-1 згідно з Указом ПВР N 2534-08 від
21.03.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від
12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 222. Незаконне носіння, зберігання, придбання,
         виготовлення і збут вогнестрільної чи холодної
         зброї, бойових припасів та вибухових речовин

   Носіння, зберігання,  придбання,  виготовлення  або  збут
вогнестрільної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових
припасів або вибухових речовин без відповідного дозволу —
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
   Особа, яка добровільно здала вогнестрільну зброю, бойові
припаси  або  вибухові  речовини, що зберігались у неї без
відповідного  дозволу,   звільняється   від   кримінальної
відповідальності.
   Носіння, виготовлення або збут кинджалів, фінських ножів або
іншої холодної зброї без відповідного дозволу —
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років.
( Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); N 3130-08 від 14.10.74; N 4571-10 від
12.01.83, Законом N 2935-12 від 26.01.93 )


   Стаття 223. Розкрадання вогнестрільної зброї, бойових
         припасів або вибухових речовин

   Розкрадання вогнестрільної  зброї  (крім  гладкоствольної
мисливської), бойових припасів до неї або вибухових речовин —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   Те саме  діяння,  вчинене шляхом розбійного нападу, або
повторно, або за попереднім зговором групою осіб, чи особливо
небезпечним рецидивістом, —
   карається позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без конфіскації.
( Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2175-12
від 06.03.92; N 2935-12 від 26.01.93 )

   Стаття 224. Недбале зберігання вогнестрільної зброї і
         боєприпасів

   Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів, якщо
це потягло за собою людські жертви або інші тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Стаття 224 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2935-12 від
26.01.93 )

   Стаття 224-1. ( Кодекс доповнено статтею 224-1 згідно з
           Указом ПВР N 2942-10 від 24.12.81 )
          ( Стаття 224-1 виключена на підставі Закону 
           N 2547-12 від 07.07.92 )

   Стаття 225. Незаконна пересилка легкозаймистих або їдких
         речовин

   Незаконна пересилка поштою або багажем легкозаймистих або
їдких речовин, якщо це спричинило тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Стаття 225 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83 )

   Стаття 226. Незаконне лікарювання

   Заняття лікарюванням як професією, здійснюване особою, яка не
має належної медичної освіти, якщо це спричинило розлад здоров'я
або смерть, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 227. Порушення правил по боротьбі з епідеміями

   Порушення обов'язкових  правил,  встановлених  з  метою
запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби
з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити
поширення заразних захворювань, —
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 227 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

   Стаття 227-1. Утаювання або перекручення відомостей про стан
          екологічної обстановки чи захворюваності
          населення

   Утаювання або  навмисне  перекручення  посадовою  особою
відомостей про стан екологічної, в тому числі  радіаційної,
обстановки, який зв'язаний з забрудненням землі, водних ресурсів,
атмосферного повітря, продуктів харчування і негативно впливає на
здоров'я людей, рослинний і тваринний світ, а також про стан
захворюваності населення в районах з підвищеною  екологічною
небезпекою -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Те саме діяння, вчинене повторно або таке, що завдало значної
шкоди здоров'ю людей чи спричинило інші тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного року до двох років, з
позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років.
( Кодекс доповнено статтею 227-1 згідно з Указом ПВР N 8711-11 від
19.01.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 227-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно
          забруднених продуктів харчування чи іншої
          продукції

   Заготівля, переробка з метою збуту або  збут  продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, якщо ці дії вчинені протягом року після
накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, —
   караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Заготівля, переробка  з  метою збуту або збут продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, якщо вони завдали шкоди здоров'ю людей або
потягли за собою інші тяжкі наслідки, —
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 227-2 згідно з Указом ПВР N 661-12 від
28.01.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )

   Стаття 228. Забруднення водойм і атмосферного повітря

   Забруднення  рік, озер, водосховищ,  каналів,  ставків,
тимчасових водотоків, джерел та інших водних об'єктів, підземних
вод неочищеними та незнезараженими стічними водами, покидьками та
відходами промислових, сільськогосподарських, комунальних та інших
підприємств, установ та організацій, продуктами  виробництва,
пально-мастильними матеріалами, сировиною, а так само забруднення
атмосферного повітря промисловими та іншими шкідливими речовинами,
якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних
нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує
п'ятсот мінімальних розмірів заробітної плати -
   караються виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Ті самі дії, якщо вони призвели до захворювання людей,
масового знищення об'єктів тваринного і рослинного світу або
розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних
нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує
тисячу мінімальних розмірів заробітної плати -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1879-08
від 03.07.73, N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від
08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

   Стаття 228-1. Забруднення моря речовинами, шкідливими для
          здоров'я людей або для живих ресурсів моря,
          або іншими відходами і матеріалами

   Незаконне скидання з метою поховання в межах внутрішніх
морських і територіальних вод України з суден та інших плавучих
засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у
морі конструкцій речовин, шкідливих для здоров'я людей або для
живих ресурсів моря, або інших відходів і матеріалів, які можуть
завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним
видам використання моря, а так само незаконне скидання з метою
поховання у відкритому морі з суден та інших плавучих засобів,
повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі
конструкцій зазначених речовин, відходів і матеріалів,  якщо
розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних
нормативних  актів,  затверджених  у  встановленому  порядку,
перевищує п'ятсот мінімальних розмірів заробітної плати —
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від трьохсот до
восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Забруднення внутрішніх морських і територіальних вод України
внаслідок незаконного скидання в цих водах з суден та інших
плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно
споруджених у морі конструкцій або невжиття необхідних заходів для
відвернення втрат ними речовин, шкідливих для здоров'я людей або
для живих ресурсів моря, або сумішей, що містять такі речовини
понад встановлені норми, або інших відходів і матеріалів, які
можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим
законним видам використання моря, а так само забруднення вод
відкритого моря внаслідок незаконного скидання з суден та інших
плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно
споруджених у морі конструкцій або невжиття необхідних заходів для
відвернення втрат ними зазначених речовин, сумішей, відходів і
матеріалів на порушення міжнародних договорів України,  якщо
розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних
нормативних  актів,  затверджених  у  встановленому  порядку,
перевищує тисячу мінімальних розмірів заробітної плати —
   караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від чотирьохсот
до дев'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, що завдали істотної шкоди здоров'ю людей або
живим ресурсам моря, зонам відпочинку чи іншим законним видам
використання моря, —
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних  розмірів
заробітної плати.
   Неподання відповідальними за те посадовими особами суден та
інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно
споруджених у морі конструкцій адміністрації найближчого порту
України, а у випадках скидання з метою поховання — і організації,
яка видає дозволи на скидання, відомостей про підготовлюване або
здійснене внаслідок крайньої потреби скидання або невідворотні
втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод
України речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих
ресурсів моря, або сумішей, що містять такі речовини понад
встановлені норми, або інших відходів і матеріалів, які можуть
завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним
видам використання моря, а так само неподання адміністрації
найближчого порту України, а у випадках скидання з метою поховання
— і організації, яка видає дозволи на скидання , відповідальними
за  те посадовими особами суден та інших плавучих засобів,
повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі
конструкцій відомостей про підготовлюване або здійснене внаслідок
крайньої потреби скидання зазначених речовин, сумішей, відходів і
матеріалів у відкритому морі, якщо за такі самі дії протягом року
було застосовано адміністративне стягнення —
   караються виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 228-1 згідно з Указом ПВР N 3130-08
від 14.10.74, із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 497-10
від 09.07.80, N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2468-12 від
17.06.92, N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

   Стаття 228-2. Незаконне придбання, зберігання, використання,
          передача або руйнування радіоактивних
          матеріалів

   Незаконне придбання, зберігання, використання, передача або
руйнування  радіоактивних  матеріалів  (джерел  іонізуючого
випромінювання, радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, що
перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або у виробі
чи в іншому будь-якому вигляді), —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі
наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до десяти років.
( Кодекс доповнено статтею 228-2 згідно з Указом ПВР N 5723-11 від
14.04.88 )

   Стаття 228-3. Розкрадання радіоактивних матеріалів

   Розкрадання радіоактивних матеріалів —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.
( Кодекс доповнено статтею 228-3 згідно з Указом ПВР N 5723-11 від
14.04.88 )

   Стаття 228-4. Погроза вчинення розкрадання радіоактивних
          матеріалів або їх використання

   Погроза вчинити розкрадання радіоактивних матеріалів з метою
спонукання  держави,  міжнародної  організації,  фізичної або
юридичної особи вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо
були підстави побоюватися здійснення цієї погрози, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинити
загибель людей або інші тяжкі наслідки, якщо були підстави
побоюватися здійснення цієї погрози, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 228-4 згідно з Указом ПВР N 5723-11 від
14.04.88 )

   Стаття 228-5. Порушення правил зберігання, використання,
          обліку, перевозки радіоактивних матеріалів

   Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевозки
радіоактивних матеріалів та інших правил поводження з ними, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі
наслідки, —
   караються позбавленням волі на строк до десяти років.
( Кодекс доповнено статтею 228-5 згідно з Указом ПВР N 5723-11
від 14.04.88, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

   Стаття 228-6. Незаконний вивіз за межі України сировини,
          матеріалів, обладнання для створення зброї,
          а також військової і спеціальної техніки

   Порушення встановленого  порядку  вивозу за межі України
сировини,  матеріалів,  обладнання,  технологій,  які  можуть
використовуватися для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших
видів зброї, військової і спеціальної техніки або надання послуг
по створенню зброї, військової та спеціальної техніки, а так само
незаконний їх вивіз, запасних частин до них та військового майна
при відсутності ознак контрабанди, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 228-6 згідно з Законом N 2613-12 від
17.09.92)

   Стаття 228-7. Незаконне ввезення на територію України
          відходів і вторинної сировини

   Ввезення на територію України або транзит через її територію
відходів чи вторинної сировини без належного дозволу -
   карається штрафом до сімдесяти п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Ввезення на територію Укрїни речовин чи матеріалів, що
належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються для
ввезення, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 228-7 згідно з Законом N 4043-12 від
 25.02.94)

   Стаття 228-8. Виробництво продукції з відходів чи з їх
          використанням або збут такої продукції без
          відповідної нормативно-технічної та
          технологічної документації

   Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням або
збут такої продукції без відповідної нормативно-технічної та
технологічної документації, погодженої в установленому порядку, що
завдало шкоди здоров'ю людей, -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
   Ті самі дії, що вчинені повторно або спричинили інші тяжкі
наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
( Кодекс доповнено статтею 228-8 згідно із Законом N 1288-XIV
( 1288-14 ) від 14.12.99 )

   Стаття 228-9. Самовільне складування чи видалення відходів

   Самовільне складування чи видалення відходів без отриманих у
встановленому порядку дозволів спеціально уповноважених органів
виконавчої  влади  у сфері поводження з відходами, якщо це
спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
( Кодекс доповнено статтею 228-9 згідно із Законом N 1288-XIV
( 1288-14 ) від 14.12.99 )

   Стаття 228-10. Залучення неповнолітніх до організованого
          збирання відходів (як вторинної сировини),
          небезпечних для здоров'я

   Залучення неповнолітніх до організованого збирання відходів
(як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я, -
   карається штрафом   від   п'ятнадцяти   до   тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
( Кодекс доповнено статтею 228-10 згідно із Законом N 1288-XIV
( 1288-14 ) від 14.12.99 )

   Стаття 229. Виготовлення, придбання, зберігання або
         збут отруйних і сильнодіючих речовин

   Виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а так
само збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними
або психотропними речовинами, вчинені без спеціального на те
дозволу, -

   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Порушення встановлених правил  виробництва,  зберігання,
відпуску, обліку, перевезення,  пересилання  отруйних  або
сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними
речовинами, -

   карається позбавленням волі на строк до одного року або
штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2718-08
від 17.06.74; N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від
08.02.95, N 64/95-ВР від 15.02.95 )

   Стаття 229-1. Незаконні виробництво, виготовлення,
          придбання, зберігання, перевезення,
          пересилання чи збут наркотичних засобів
          або психотропних речовин

   Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання з метою збуту, а так само незаконний
збут наркотичних засобів або психотропних речовин -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, або особою, яка раніше вчинила один  із  злочинів,
передбачених статтями 229-2 - 229-5, 229-15, 229-19, 229-20 цього
Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а так само збут
наркотичних засобів або психотропних речовин у  місцях,  що
використовуються  для  проведення  навчальних,  спортивних  і
культурних заходів, та в інших місцях масового  перебування
громадян, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або
психотропні речовини у великих розмірах чи особливо небезпечні
наркотичні засоби або психотропні речовини, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   Дії, передбачені частинами 1 чи 2 цієї статті, вчинені у
вигляді промислу або організованою групою чи особливо небезпечним
рецидивістом, а так само, якщо предметом цих дій були наркотичні
засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
___________________________
   Примітка. Великий та особливо великий розмір наркотичних
        засобів і  психотропних  речовин  визначається
        спеціально  уповноваженим органом виконавчої влади
        в галузі охорони здоров'я.
( Кодекс доповнено статтею 229-1 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від
17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від
21.08.87, Законами N 64/95-ВР від 15.02.95; N 60/95-ВР від
15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99 )   Стаття 229-2. Розкрадання наркотичних засобів або
          психотропних речовин

   Розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з конфіскацією майна або без такої.
   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для
життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства,
або особою, якій зазначені засоби і речовини було довірено у
зв'язку з її службовим станом чи під охорону, а так само особою,
яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1,
229-3 - 229-5, 229-12, 229-15, 229-16, 229-19, 229-20 цього
Кодексу, або розкрадання наркотичних засобів чи психотропних
речовин у великих розмірах -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

   Розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин,
вчинене особливо небезпечним рецидивістом, або шляхом розбійного
нападу, а так само розкрадання  наркотичних  засобів  або
психотропних речовин у особливо великих розмірах -

   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 229-2 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від
17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від
21.08.87, Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

   Стаття 229-3. Посів або вирощування снотворного
          маку чи конопель

   Незаконний посів або вирощування  снотворного  маку  чи
конопель, вчинені повторно протягом  року  після  накладення
адміністративного стягнення за такі ж діяння, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель
одноособово, або за попереднім зговором групою осіб з  метою
збуту-придбання макової соломи чи конопель, а також незаконний
посів або вирощування снотворного маку чи конопель в кількості
п'ятисот і більше рослин, чи особою, яка була засуджена за цією
статтею чи раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями
229-1, 229-2, 229-4 - 229-6, 229-15 - 229-17, 229-19, 229-20 цього
Кодексу, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 229-3 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від
17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від
21.08.87, Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

   Стаття 229-4. Організація або держання дому для
          вживання чи виготовлення наркотичних
          засобів або психотропних речовин

   Організація або держання дому для вживання чи виготовлення
наркотичних засобів або психотропних речовин, а так само надання
приміщення з цією метою -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.

   Ті ж дії, вчинені повторно або з корисливою метою, або групою
осіб, або із залученням неповнолітнього, або особливо небезпечним
рецидивістом, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 229-4 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від
17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від
21.08.87, Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

   Стаття 229-5. Схиляння до вживання наркотичних засобів
          або психотропних речовин

   Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних
речовин -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Та ж дія, вчинена повторно, або щодо двох чи більше осіб або
неповнолітнього, або особливо небезпечним рецидивістом, а так само
особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями
229-1 - 229-4, 229-15, 229-16 цього Кодексу , -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 229-5 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від
17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від
21.08.87, Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

   Стаття 229-6. Незаконні виробництво, виготовлення,
          придбання, зберігання, перевезення чи
          пересилання наркотичних засобів або
          психотропних речовин без мети збуту

   Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних
речовин без мети збуту -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної
плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених
статтями 229-1 - 229-5, 229-15, 229-16, 229-17, 229-19, 229-20
цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби
чи психотропні речовини у великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

   Дії, передбачені частинами 1 чи 2 цієї статті, вчинені із
залученням неповнолітнього або особливо небезпечним рецидивістом,
а так само якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи
психотропні речовини в особливо великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.
( Кодекс доповнено статтею 229-6 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від
17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 4452-11 від 21.08.87, Законами N 64/95-ВР від
15.02.95; N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV
( 863-14 ) від 08.07.99 )

   Стаття 229-7. Порушення встановлених правил обігу
          наркотичних засобів, психотропних
          речовин і прекурсорів

   Порушення встановлених правил посіву  або  вирощування
снотворного маку чи конопель, а так само порушення  правил
виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі,
перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати,
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Ті ж дії, вчинені повторно або які призвели до розкрадання
наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або їх
нестачі у великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
або штрафом від двохсот до п'ятисот  мінімальних  розмірів
заробітної плати, з позбавленням права займати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 229-7 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від
17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 4452-11 від 21.08.87, Законом N 64/95-ВР від
15.02.95 )

   Стаття 229-8. Незаконні виробництво, придбання,
          зберігання, перевезення, пересилання
          наркотичних засобів або психотропних
          речовин без мети збуту в невеликих розмірах

   Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети
збуту в невеликих розмірах, вчинені повторно протягом року після
накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -
   караються позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
_________________________
   Примітка. Невеликий  розмір  наркотичних  засобів  та
        психотропних  речовин  визначається  спеціально
        уповноваженим органом виконавчої влади в галузі
        охорони здоров'я.
( Кодекс доповнено статтею 229-8 згідно з Указом ПВР N 4452-11 від
21.08.87; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 663-12 від
28.01.91, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 64/95-ВР від
15.02.95; N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV
( 863-14 ) від 08.07.99 )

   Стаття 229-9. ( Стаття 229-9 виключена на підставі Закону
           N 64/95-ВР від 15.02.95 ) Незаконні посів або
           вирощування олійного маку і конопель

   Незаконні посів  або вирощування олійного маку, а також
конопель, крім видів, зазначених у частині першій статті 229-3
цього Кодексу, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за такі ж порушення, —
   караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років.
   Незаконні посів  або вирощування олійного маку, а також
конопель, крім видів, зазначених у частині першій статті 229-3
цього  Кодексу, вчинені особою, яка раніше вчинила один із
злочинів, передбачених частиною першою цієї статті, статтями 229-1
— 229-5 цього Кодексу, —
   караються позбавленням волі на строк до восьми років.
( Кодекс доповнено статтею 229-9 згідно з Указом ПВР N 4452-11 від
 21.08.87)

   Стаття 229-10. Звільнення від відповідальності у зв'язку з
           добровільною здачею наркотичних засобів,
           психотропних речовин чи зверненням за
           медичною допомогою

   Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні
речовини і вказала джерело їх придбання чи сприяла розкриттю
злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від
кримінальної відповідальності за незаконні  їх  виробництво,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,  пересилання
(частина 1 статті 229-1, частина 1 статті 229-6, стаття 229-8
цього Кодексу). 

   Звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,  перевезення,
пересилання вжитих наркотичних засобів або психотропних речовин
(частина 1 статті 229-6) особа, яка добровільно звернулася до
медичного закладу і розпочала лікування від наркоманії.
( Кодекс доповнено статтею 229-10 згідно з Указом ПВР N 4452-11
від 21.08.87; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 663-12
від 28.01.91, Законами N 64/95-ВР від 15.02.95; N 60/95-ВР від
15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99 )   Стаття 229-11. Організація або держання дому для
          вживання одурманюючих засобів

   Організація або держання дому для вживання  з  метою
одурманювання лікарських та інших засобів, що не є наркотичними
або психотропними, а так само надання приміщень для такої мети -

   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів
заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 229-11 згідно з Указом ПВР N 4452-11
від 21.08.87, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 64/95-ВР від 15.02.95 )

   Стаття 229-12. Використання коштів, здобутих від
           незаконного обігу наркотичних засобів,
           психотропних речовин і прекурсорів

   Розміщення фінансових коштів, здобутих від незаконного обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, у
банках, на підприємствах та в інших структурах незалежно від форм
власності або придбання за такі кошти об'єктів, що підлягають
приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або
використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна.

   Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені повторно або
за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і з позбавленням права
займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
п'яти років.
_____________________________
   Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, загальна
        вартість  яких  становить  двісті  і  більше
        мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 229-12 згідно з Законом N 64/95-ВР
від 15.02.95 )

   Стаття 229-13. Незаконні виготовлення, підробка,
           використання чи збут підроблених документів
           на отримання наркотичних засобів,
           психотропних речовин або прекурсорів

   Незаконні виготовлення, підробка, використання або  збут
підроблених чи незаконно одержаних документів, які надають право
на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин  або
прекурсорів, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених
статтями 229-1 - 229-6, 229-12, 229-15 - 229-17, 229-19, 229-20
цього Кодексу, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з конфіскацією майна або без такої.
( Кодекс доповнено статтею 229-13 згідно з Законом N 64/95-ВР
від 15.02.95 )


   Стаття 229-14. Незаконна видача рецепта на право придбання
           наркотичних засобів або психотропних речовин

   Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних
засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи іншої
особистої заінтересованості -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати,
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Ті ж дії, вчинені повторно, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 229-14 згідно з Законом N 64/95-ВР
від 15.02.95 )


   Стаття 229-15. Незаконне введення в організм наркотичних
           засобів або психотропних речовин

   Незаконне введення будь-яким способом в організм іншої особи
проти її волі наркотичних засобів або психотропних речовин -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
або штрафом від двохсот до п'ятисот  мінімальних  розмірів
заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила
один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-6, 229-12,
229-13, 229-15, 229-16, 229-19, 229-20 цього Кодексу, або вчинені
щодо двох і більше осіб, або якщо вони спричинили середньої
тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені  щодо
неповнолітнього чи особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи
вагітної жінки, або вчинені особливо небезпечним рецидивістом,
або якщо вони були пов'язані з введенням в організм іншої особи
особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин,
а так само, якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 229-15 згідно з Законом N 64/95-ВР
від 15.02.95 )

   Стаття 229-16. Незаконне публічне вживання
           наркотичних засобів

   Відкрите або вчинене групою осіб  незаконне  вживання
наркотичних засобів у місцях, що використовуються для проведення
навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях
масового перебування громадян -

   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила
один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-6, 229-13,
229-15 цього Кодексу, або  вчинені  особливо  небезпечним
рецидивістом, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.
( Кодекс доповнено статтею 229-16 згідно з Законом N 64/95-ВР
від 15.02.95 )


   Стаття 229-17. Розкрадання, незаконні виготовлення,
           придбання, зберігання, передача чи продаж
           іншим особам обладнання, призначеного для
           виготовлення наркотичних засобів або
           психотропних речовин

   Розкрадання, незаконні виготовлення, придбання, зберігання,
передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для
виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної
плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або особою, яка раніше  вчинила  один  із  злочинів,
передбачених статтями 229-1 - 229-6, 229-12, 229-13, 229-15,
229-19, 229-20 цього Кодексу, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до шести років
з конфіскацією майна або без такої.

   Дії, передбачені частиною  1  цієї  статті,  вчинені
організованою групою чи з метою виготовлення особливо небезпечних
наркотичних засобів або психотропних речовин, а так само вчинені
особливо небезпечним рецидивістом, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 229-17 згідно з Законом N 64/95-ВР
від 15.02.95 )


   Стаття 229-18. Повідомлення завідомо неправдивих
           відомостей про обіг наркотичних засобів,
           психотропних речовин і прекурсорів

   Повідомлення в офіційних документах завідомо неправдивих
відомостей, які стосуються обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, -

   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років, або штрафом від ста до
трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 229-18 згідно з Законом N 64/95-ВР
від 15.02.95 )


   Стаття 229-19. Розкрадання прекурсорів

   Розкрадання прекурсорів з метою збуту, а так само їх збут -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією майна або без такої або штрафом від двохсот до
п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або з застосуванням насильства, що не є небезпечним для
життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства,
або особою, якій прекурсори було довірено у зв'язку із службовим
станом чи під охорону, або розкрадання прекурсорів у великих
розмірах -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти
років.

   Дії, передбачені частинами 1 чи 2, вчинені шляхом розбійного
нападу, або організованою групою осіб, або в особливо великих
розмірах, або особливо небезпечним рецидивістом, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна з позбавленням права займати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
_________________________
   Примітка. Великий та особливо великий розмір прекурсорів
        визначається  спеціально  уповноваженим  органом
        виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
( Кодекс доповнено статтею 229-19 згідно з Законом N 64/95-ВР
від 15.02.95; із змінами, внесеними згідно із Законом N 60/95-ВР
від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від
08.07.99 )
   Стаття 229-20. Незаконні виготовлення, придбання,
          зберігання, перевезення або
          пересилання прекурсорів

   Незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення
або пересилання прекурсорів -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а так само
незаконний збут прекурсорів -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.

   Дії, передбачені частиною 1, вчинені організованою групою
осіб, або в особливо великих розмірах, або особливо небезпечним
рецидивістом, -
   караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти
років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 229-20 згідно з Законом N 64/95-ВР
від 15.02.95 )


   Стаття 230. ( Стаття 230 виключена на підставі Указу ПВР
          N 2718-08 від 17.06.74 )
           Глава XI

          ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

   Стаття 231. Поняття військового злочину

   Військовими злочинами визнаються передбачені цією  главою
злочини проти встановленого порядку несення військової служби,
вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під
час проходження ними учбових або перевірних зборів.
   За відповідними статтями цієї глави несуть відповідальність
за злочини проти встановленого для них порядку несення служби
солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани та особи
офіцерського складу органів безпеки, а також особи, щодо яких є
спеціальна вказівка в законодавстві України.
   Співучасть у військових злочинах осіб, не згаданих у цій
статті, тягне відповідальність за відповідними статтями цієї
глави.
( Стаття 231 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3130-08
від 14.10.74; N 6591-10 від 29.02.84, Законом N 2468-12 від
17.06.92 )

   Стаття 232. Непокора

   а) Непокора,  тобто  відкрита  відмова  виконати  наказ
начальника, а так само інше умисне невиконання наказу —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Те  саме діяння, коли воно вчинене групою осіб або
спричинило тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   в) Непокора,  вчинена  у  воєнний  час  або  в бойовій
обстановці, —
   карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від п'яти до десяти років.
( Стаття 232 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 233. Невиконання наказу

   а) Невиконання наказу начальника, вчинене при відсутності
ознак, вказаних у пункті "а" статті 232 цього Кодексу, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до
трьох років.
   б) Те саме діяння при наявності пом'якшуючих обставин —
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
( Стаття 233 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

   Стаття 234. Опір начальникові або примушення його до
         порушення службових обов'язків

   а) Опір  начальникові, а також іншій особі, що виконує
покладені на неї обов'язки по військовій службі, або примушення їх
до порушення цих обов'язків —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Ті самі діяння, вчинені групою осіб або з застосуванням
зброї, або коли вони спричинили тяжкі наслідки, —
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   в) Діяння, передбачені пунктом "б" цієї статті, якщо вони
зв'язані з умисним вбивством начальника або іншої особи, що
виконує обов'язки по військовій службі, або коли вони були вчинені
у воєнний час чи в бойовій обстановці, —
   караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
( Стаття 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 235. Погроза начальникові

   а) Погроза вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень або
нанесенням побоїв начальникові в зв'язку з  виконанням  ним
обов'язків по військовій службі —
   карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до
трьох років.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, — 
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
( Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

   Стаття 236. Насильницькі дії щодо начальника

   а) Нанесення тілесних ушкоджень або побоїв начальникові в
зв'язку з виконанням ним обов'язків по військовій службі —
   карається позбавленням волі на строк від двох до десяти
років.
   б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час або в бойовій
обстановці, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —
   караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
( Стаття 236 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 237. Образа підлеглим начальника або начальником
         підлеглого

   Образа насильницькою дією підлеглим начальника, а так само
начальником підлеглого —
   карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
п'яти років.
( Стаття 237 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 6591-10 від 29.02.84 )

   Стаття 238. Порушення статутних правил взаємовідносин між
         військовослужбовцями при відсутності між
         ними відносин підлеглості

   а) Порушення   статутних  правил  взаємовідносин  між
військовослужбовцями  при  відсутності  між  ними  відносин
підлеглості,  яке  виразилося  в нанесенні побоїв чи іншому
насильстві, —
   карається позбавленням волі на строк до двох років.
   б) Те саме діяння, вчинене щодо кількох осіб, або таке, що
спричинило  заподіяння  потерпілому менш тяжкого або легкого
тілесного ушкодження, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені групою осіб або з застосуванням зброї, а так само такі, що
спричинили тяжкі наслідки, —
   караються позбавленням волі на строк до дванадцяти років.
( Стаття 238 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 6591-10 від 29.02.84 )

   Стаття 239. Самовільна відлучка

   а) Самовільна  відлучка  з  частини або з місця служби
військовослужбовця строкової служби, а так само нез'явлення його в
строк без поважних причин на службу при увільненні з частини, при
призначенні, переводі, з відрядження,  з  відпустки  або  з
лікувального закладу тривалістю понад одну добу, але не більше
трьох діб, або хоч і менше доби, але вчинена повторно протягом
трьох місяців, —
   караються направленням в дисциплінарний батальйон на строк
від трьох місяців до двох років.
   б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час, —
   караються позбавленням волі на строк від двох до десяти
років.
   в) Діяння, передбачені пунктом "а" цієї статті, вчинені
військовослужбовцем, який відбуває покарання в дисциплінарному
батальйоні, —
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   г) Діяння, передбачені пунктом  "а"  цієї  статті,  при
пом'якшуючих обставинах —
   тягнуть застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
( Стаття 239 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР 26.04.65
( 317а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від
17.06.92 )

   Стаття 240. Самовільне залишення частини або місця служби

   а) Самовільне  залишення  частини  або  місця  служби
військовослужбовцем строкової служби, а так само нез'явлення його
в строк без поважних причин на службу при увільненні з частини,
при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки або з
лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше
місяця, —
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Самовільне залишення частини або місця служби особою
офіцерського складу, прапорщиком, мічманом чи військовослужбовцем
надстрокової служби, а так само нез'явлення їх в строк на службу
без поважних причин тривалістю понад десять діб, але не більше
місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб, вчинені
повторно на протязі року, —
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, якщо
самовільна відсутність тривала понад місяць, —
   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
   г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час, якщо самовільна відсутність тривала понад
одну добу, —
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
( Стаття 240 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3130-08
від 14.10.74; N 6591-10 від 29.02.84 )

   Стаття 241. Дезертирство

   а) Дезертирство, тобто залишення військової частини або місця
служби з метою ухилитися від військової служби, а так само
нез'явлення з тією ж метою на службу при призначенні, переводі, з
відрядження, з відпустки або з лікувального закладу, вчинене
військовослужбовцем строкової служби, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
   б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час,—
   караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від п'яти до десяти років.
   в) Дезертирство,  вчинене  особою  офіцерського  складу,
прапорщиком,  мічманом  або  військовослужбовцем  надстрокової
служби, —
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.
   г) Те саме діяння, вчинене у воєнний час, —
   карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від семи до десяти років.
( Стаття 241 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3130-08
 від 14.10.74, Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 242. Самовільне залишення частини в бойовій обстановці

   Самовільне залишення частини або місця служби в бойовій
обстановці, незалежно від тривалості, —
   карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від трьох до десяти років.
( Стаття 242 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 243. Ухилення від військової служби шляхом
         членоушкодження або іншим способом

   а) Ухилення  військовослужбовця  від  несення  обов'язків
військової служби шляхом заподіяння собі якогось покалічення
(членоушкодження)  або  шляхом  симуляції  хвороби,  підробки
документів чи іншого обману, а так само відмова від несення
обов'язків військової служби —
   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
   б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час або в бойовій
обстановці, —
   караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від п'яти до десяти років.
( Стаття 243 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 244. Промотання або втрата військового майна

   а) Продаж,  застава  або  передача  в  користування
військовослужбовцем строкової служби виданих йому для особистого
користування предметів обмундирування чи спорядження (промотання),
а так само втрата або зіпсування цих предметів внаслідок порушення
правил їх зберігання —
   караються направленням у дисциплінарний батальйон на строк
від трьох місяців до одного року.
   б) Ті самі діяння при пом'якшуючих обставинах —
   тягнуть застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачені пунктом "а" цієї статті, вчинені у
воєнний час або в бойовій обстановці, —
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   г) Втрата або зіпсування ввірених для службового користування
зброї, боєприпасів, засобів пересування, предметів технічного
постачання або іншого військового майна внаслідок порушення правил
їх зберігання —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   д) Діяння, передбачені пунктом "г" цієї статті, вчинені у
воєнний час або в бойовій обстановці, —
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
( Стаття 244 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

   Стаття 245. Умисне знищення або пошкодження військового
         майна

   а) Умисне знищення або пошкодження  зброї,  боєприпасів,
засобів пересування, військової техніки чи іншого військового
майна, при відсутності ознак особливо небезпечного державного
злочину, —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   в) Діяння, передбачене пунктом "б" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, —
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років або довічним позбавленням волі.
( Стаття 245 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 245-1. Порушення правил поводження із зброєю,
          а також з речовинами і предметами, що
          становлять підвищену небезпеку для оточуючих

   а) Порушення  правил  поводження  із  зброєю,  а  також
боєприпасами, вибуховими, радіоактивними та іншими речовинами і
предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, яке
спричинило заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   б) Те  саме  діяння, яке спричинило заподіяння тілесних
ушкоджень кільком особам або смерть потерпілого, —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до
десяти років.
   в) Діяння,  передбачене  пунктом  "а"  цієї статті, яке
спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 245-1 згідно з Указом ПВР N 6591-10 від
 29.02.84 )

   Стаття 246. Порушення правил водіння або експлуатації машин

   Порушення правил  водіння  або  експлуатації  бойової,
спеціальної чи транспортної машини, що спричинило нещасні випадки
з людьми або інші тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк від двох до десяти
років.

   Стаття 247. Порушення правил польотів або підготовки до них

   Порушення правил польотів або  підготовки  до  них,  що
спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 248. Порушення правил кораблеводіння

   Порушення правил кораблеводіння, що спричинило загибель або
серйозні пошкодження корабля, людські жертви чи інші  тяжкі
наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 249. Порушення статутних правил караульної служби

   а) Порушення статутних правил караульної (вахтової) служби і
виданих на розвиток цих правил наказів і розпоряджень —
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило
шкідливі наслідки, для запобігання яким призначено даний караул
(вахту), —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до
десяти років.
   г) Порушення статутних правил патрулювання, що спричинило
шкідливі  наслідки,  для  запобігання  яким призначено даний
патруль, —
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   д) Діяння, передбачені пунктами "а" і "г" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, —
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
   е) Діяння, передбачене пунктом "в" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або довічним позбавленням волі.
( Стаття 249 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
26.04.65 ( 317а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 6591-10 від
29.02.84, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 1483-III ( 1483-14 )
від 22.02.2000 )

   Стаття 250. Порушення правил несення прикордонної служби

   а) Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка
входить до складу наряду по охороні державного кордону України, —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило
тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
( Стаття 250 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

   Стаття 251. Порушення правил несення бойового дежурства

   а) Порушення  правил несення бойового дежурства (бойової
служби) по своєчасному виявленню і відбиттю раптового нападу на
Україну або по захисту і забезпеченню безпеки —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило
тяжкі наслідки, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "в" цієї статті,
вчинені у воєнний час, —
   караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
( Стаття 251 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
26.04.65 ( 317а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 6491-10 від
29.02.84, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 1483-III ( 1483-14 )
від 22.02.2000 ) 

   Стаття 252. Порушення статутних правил внутрішньої служби

   а) Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини
(крім караулу і вахти), статутних правил внутрішньої служби —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до шести
місяців.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, якщо воно
спричинило шкідливі наслідки, запобігання яким входило в обов'язок
даної особи, —
   карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
двох років.
   г) Діяння, передбачене пунктом "в" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
( Стаття 252 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР 
N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

   Стаття 253. Розголошення військової таємниці або втрата
         документів, що містять військову таємницю

   а) Розголошення  відомостей  військового  характеру,  що
становлять державну таємницю, при  відсутності  ознак  зради
батьківщини, —
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
   б) Втрата  документів,  що містять відомості військового
характеру, які становлять державну таємницю, або  предметів,
відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій ці
документи або предмети були  довірені,  якщо  втрата  стала
результатом порушення встановлених правил поводження з зазначеними
документами або предметами, —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, якщо
вони спричинили тяжкі наслідки, —
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
   г) Розголошення військових відомостей, які не підлягають
оголошенню, але не становлять державної таємниці, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до
одного року.
   д) Діяння,  передбачене  пунктом  "г"  цієї статті, при
пом'якшуючих обставинах —
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
( Стаття 253 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

    Стаття 254. Зловживання військової посадової особи
          владою чи посадовим становищем

   а) Зловживання військової посадової особи владою чи посадовим
становищем, вчинене з корисливих мотивів,  іншої  особистої
заінтересованості або в інтересах третіх осіб, якщо воно завдало
істотної шкоди, -
    карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
    б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
_____________________________
Примітка. Під  військовими  посадовими  особами  розуміються
      військові  начальники,  а  так  само    інші
      військовослужбовці,  які  займають   постійно  чи
      тимчасово  посади,  пов'язані   з   виконанням
      організаційно-розпорядчих        або
      адміністративно-господарських   обов'язків,   або
      виконують такі обов'язки за спеціальним  дорученням
      повноважного командування.
      У статтях 254, 254-1, 254-2,  254-3  цього  Кодексу
      істотною  шкодою,  якщо вона полягає в заподіянні
      матеріальних збитків, вважається така шкода,  яка в
      п'ять і більше разів  перевищує  неоподатковуваний
      мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї
      ж умови вважається шкода, яка в двадцять  п'ять і
      більше разів  перевищує  неоподатковуваний  мінімум
      доходів громадян.
( Стаття 254 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 6591-10 від 29.02.84, Законами N 282/95-ВР від
11.07.95, N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 254-1. Халатне ставлення до служби

   а) Халатне ставлення військової посадової особи до служби,
яке завдало істотної шкоди, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 254-1 згідно з Указом ПВР N 6591-10 від
29.02.84, із змінами, внесеними згідно з Законами N 2468-12 від
17.06.92, N 282/95-ВР від 11.07.95 )

   Стаття 254-2. Перевищення військовою посадовою
          особою влади чи посадових повноважень

   а) Незаконне використання транспортних засобів, споруджень чи
іншого військового майна або незаконне використання підлеглого для
особистих послуг чи послуг іншим особам, а так само  інше
перевищення військовою посадовою особою влади чи  посадових
повноважень, крім передбаченого пунктом "б" цієї статті, якщо ці
дії завдали істотної шкоди, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   б) Застосування нестатутних методів впливу щодо підлеглого,
або перевищення дисциплінарної влади, якщо ці дії завдали істотної
шкоди, а так само застосування насильства щодо підлеглого, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   в) Діяння, передбачене пунктом "б" цієї статті, вчинене із
застосуванням зброї, а так само діяння, передбачене пунктами "а"
чи "б" цієї статті, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.

   г) Діяння, передбачене пунктами "а", "б" або "в" цієї статті,
вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   карається позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
( Кодекс доповнено статтею 254-2 згідно з Законом N 282/95-ВР від
11.07.95; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 254-3. Бездіяльність військової влади

   а) Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або
непорушення військовою посадовою особою, що є органом дізнання,
кримінальної справи щодо підлеглого, який вчинив злочин, а так
само інше умисне невиконання військовою посадовою особою дій, які
вона за своїми посадовими обов'язками повинна була виконати, якщо
це завдало істотної шкоди, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
( Кодекс доповнено статтею 254-3 згідно з Законом N 282/95-ВР від
11.07.95;із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 255. Здача або залишення ворогові засобів ведення
         війни

   Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а
так само не викликане бойовою обстановкою залишення ворогові
укріплень, бойової техніки та інших засобів ведення війни, якщо
зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або довічним позбавленням волі.
( Стаття 255 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 256. Залишення гинучого військового корабля

   а) Залишення гинучого військового корабля командиром, який не
виконав до кінця своїх службових обов'язків, а так само особою із
складу  команди  корабля  без належного на те розпорядження
командира —
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
   б) Те саме діяння, вчинене у воєнний час або в бойовій
обстановці, —
   карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від десяти до п'ятнадцяти років.
( Стаття 256 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )


   Стаття 257. Самовільне залишення поля бою або відмова
         діяти зброєю

   Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час
бою діяти зброєю —
   карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі
строком на п'ятнадцять років.
( Стаття 257 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 258. Добровільна здача в полон

   Добровільна здача в полон через боягузтво або малодушність —
   карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі
строком на п'ятнадцять років.
( Стаття 258 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 259. Злочинні дії військовослужбовця, який
         перебуває в полоні

   а) Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в
полоні, у роботах, що мають воєнне значення, або в інших заходах,
які завідомо можуть завдати шкоди Україні або союзним з нею
державам, при відсутності ознак зради батьківщини, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   б) Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке
поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на
становищі старшого, —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   в) Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні,
дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих
мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з
боку ворога —
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
( Стаття 259 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від
17.06.92)

   Стаття 260. Мародерство

   Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих і
поранених (мародерство), —
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або довічним позбавленням волі.
( Стаття 260 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 261. Насильство над населенням у районі воєнних дій

   Розбій, протизаконне знищення майна, насильство, а так само
протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності,
вчинювані щодо населення в районі воєнних дій, —
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або довічним позбавленням волі.
( Стаття 261 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

   Стаття 262. Погане поводження з військовополоненими

   а) Погане поводження з військовополоненими, яке мало місце
неодноразово або зв'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване
проти хворих і поранених, а так само недбале виконання обов'язків
щодо хворих і поранених особами, на яких покладено лікування їх і
піклування про них, при відсутності ознак більш тяжкого злочину, —
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   б) Погане поводження з військовополоненими без зазначених
обтяжуючих обставин —
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
( Стаття 262 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

   Стаття 263. Незаконне носіння знаків Червоного Хреста і
         Червоного Півмісяця та зловживання ними

   Носіння в районі воєнних дій знаків Червоного Хреста або
Червоного Півмісяця особами, які не мають на те права, а так само
зловживання у воєнний час прапорами або знаками Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця, або пофарбуванням, присвоєним транспортним
засобам санітарної евакуації, —
   караються позбавленням волі на строк від трьох місяців до
одного року.


                              Додаток

               ПЕРЕЛІК
    майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком

   I. Не підлягають конфіскації такі види майна та предмети, що
належать засудженому на правах особистої власності чи є його
часткою у спільній власності, необхідні для засудженого та осіб,
які перебувають на його утриманні:
( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7194-10 від
22.06.84)

   1. Жилий будинок з господарськими будівлями в сільській
місцевості, якщо засуджений та його сім'я постійно в ньому
проживають.
   2. Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні
засудженому і особам, які перебувають на його утриманні:
   а) одяг — на кожну особу: одне літнє або осіннє пальто, одне
зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жінок — два
зимових плаття), один літній костюм (для жінок — два літніх
плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім
того, дві літні хустки і одна тепла хустка (або шаль);
   б) взуття в кількості однієї пари шкіряної, однієї пари
гумової і пари валянок на кожну особу;
   в) білизна у кількості двох змін на кожну особу;
   г) постіль (матрац, подушка, дві простині, дві наволочки,
ковдра) і два особистих рушники на кожну особу;
   д) необхідний кухонний посуд;
   е) меблі — по одному ліжку та стільцю (або табуретці) на
кожну особу, один стіл, одна шафа і одна скриня на сім'ю;
   ж) всі дитячі речі.
   3. Продукти харчування, потрібні для особистого споживання
засудженому, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його
утриманні, — на три місяці, а для осіб, які займаються сільським
господарством, — до нового врожаю.
   4. Паливо, потрібне засудженому, членам його сім'ї та особам,
які перебувають на його утриманні, для  готування  їжі  та
обігрівання приміщення на протязі шести місяців.
   5. Одна корова, а при відсутності корови — одна телиця; коли
немає ні корови, ні телиці — одна коза, вівця чи свиня — у осіб,
які займаються сільським господарством.
   6. Корм  для худоби, яка не підлягає конфіскації, — в
кількості, потрібній до вигону худоби на пасовище або до збору
нових кормів.
   7. Насіння, потрібне для чергових посівів (осіннього  і
весняного), та незнятий урожай — у осіб, які займаються сільським
господарством.
   8. Сільськогосподарський інвентар — у осіб, які займаються
сільським господарством.
   9. Знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, а також
потрібні для особистих професійних занять засудженого інструменти,
приладдя  і книги, за винятком випадків, коли суд позбавив
засудженого права займатися даною діяльністю.
   10. Пайові  внески  до  кооперативних  організацій (крім
дачнобудівних кооперативів) та колгоспів. ( Пункт 10 із змінами,
внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83 )
 ———————————————————
 Примітка. Пайові внески до житлобудівних кооперативів можуть бути
      конфісковані в разі, коли спорудження будинку ще не
      закінчено.

   II. В разі конфіскації частки засудженого в спільному майні
колгоспного двору чи господарства громадян,  які  займаються
індивідуальною трудовою діяльністю в сільському господарстві,
розмір його частки визначається після виключення з цього майна
того, що не підлягає конфіскації.
( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від
 12.01.83 )

                           Додаток 2

   ( Закон втратив чинність на підставі Закону
    N 55/97-ВР від 07.02.97, ВВР 1997, N 14, ст.114 ) 

             ЗАКОН УКРАЇНИ

     (прийнятий 17.06.92 N 2467-12 (Від. 35, ст.510)

   Про порядок застосування кримінальних покарань і заходів
      адміністративного стягнення у вигляді штрафу


   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   1. Встановити, що надалі до прийняття Верховною Радою України
нових  Кримінального,  Кримінально-процесуального,  Цивільного
процесуального  кодексів  України  та  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення встановлені чинним законодавством
штрафи як міра кримінального покарання і захід адміністративного
стягнення, крім передбачених статтями 121, 121-1, 122, 122-1,
122-2, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами
першими і другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті
132,  статтями 139, 140, 186-1 Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення та статтею 62, частинами першою і
другою статті 66, частинами першими статей 68-1 і 75, статтею 76,
частиною другою статті 77-1, частиною першою статті 80, статтею
187-2, частиною першою статті 215, статтями 215-2, 215-3, 215-4
Кримінального кодексу Української РСР, підлягають застосуванню у
десятикратному розмірі.
   Штрафи, передбачені статтями 121, 121-1, 122, 122-1, 122-2,
123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами першими і
другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті 132,
статтями 139, 140 Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення та частиною першою статті 215, статтями 215-2,
215-3 і 215-4 Кримінального кодексу Української РСР, підлягають
застосуванню у трикратному розмірі.

   2. Встановити, що співвідношення між визначеними у статті 1
цього Закону розмірами штрафів та існуючим на день його прийняття
мінімальним розміром заробітної плати є постійним і у разі
наступної зміни цього розміру зберігається.

   3. Цей Закон набирає чинності з моменту його прийняття.

источник: сайт Верховной Рады Украины (http://www.rada.kiev.ua)